İnsanlara Ön Yargılı Davranmak Niçin Doğru Değildir? Arkadaşlarınızla Tartışınız.

 İnsanlara Ön Yargılı Davranmak Niçin Doğru Değildir? Arkadaşlarınızla Tartışınız.


Ön yargı;  Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli koşul,  olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hükümdür. Tanımadığımız, huyunu, suyunu bilmediğimiz, nasıl bir kişilik özelliğine sahip olduğunu bilmediğimiz insanlar hakkında verdiğimiz peşin hüküm,  insanlar arası iletişime ve etkileşime büyük bir darbe vurur. Bir kimseye ön yargılı şekilde yaklaştığımız zaman o kimseyi incitmiş oluruz. Hoşgörülü olmayan, kendisini geliştirmemiş insanlar ön yargılı olmaya meyilli kimselerdir. Ön yargılı olduğumuz kişiyi tanımaya çalışsak, onun bilmediğimiz özelliklerini öğrenmeye çalışsak belki de o kimse ile daha iyi iyi iletişim halinde oluruz, daha iyi arkadaş oluruz ya da daha farklı bir çok olumlu sonuçlar alırız. Ön yargılı davranmak kişiyi dar bir kalıba sokar ve kişinin zengin bir çevre oluşturmasına engel olur. Ön yargılı olunduğu zaman kişiler birbirinden uzaklaşır. Sevgi ve saygı ortamı yerine düşmanlık ve nefret ortamı oluşur. Arkadaşlık ilişkileri gelişmez. Ön yargılı davrandığımız kişi ile küseriz ve bu da arkadaş kaybetmemize neden olur. Toplumsal ayrışma ve toplumsal çatışma ortaya çıkar. Ön yargılı insanlar daha yolun başındayken birbirine karşı olumsuz tutum geliştirirler. Ön yargılı davrandığımız zaman yaşamımızın çoğu noktasında olumsuz sonuçlar ile karşı karşıya gelebiliriz. Ön yargılı davrandığımız zaman empati kurma becerisini de kazanmamış bir kişiye dönüşürüz. İşte tüm bu olumsuzlukların olmaması için, daha barışçıl, daha hoşgörülü ve daha insancıl bir dünyada yaşamak için ön yargıdan uzak durmalıyız. İnsanları olduğu gibi kabul etmeliyiz ve kimse hakkında peşin hükümler vermemeliyiz,  toplumda sorunlu kimseler haline dönüşmemeliyiz. Köprüleri yıkmak yerine aynı köprüden birlikte geçersek işte o zaman insan olma vasfına da ermiş oluruz.


Ön yargının ne kadar tehlikeli bir tutum olduğunu da şu özdeyişle belirtmek isterim:

“Bağnazlık veya herhangi bir biçimde önyargı bir sorundan daha fazlasıdır; toplumumuzun derinliklerine yerleşmiş bir kötülüktür.”  

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme