Ali Kuşçu Hakkında Bilgi Veriniz.

 Ali Kuşçu Hakkında Bilgi Veriniz.


Asıl adı Ali  Bin Muhammed’dir. Ali Kuşçu,  astronom, dil bilimci ve matematikçidir.  1403 yılında Semerkant’ta doğmuştur. Ali Kuşçu’nun babası Muhammed Bey, Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için kendilerine lakap olarak “Kuşçu” lakabı verilmiştir.  İlköğrenimini Semerkant’ta okumuştur. Bursalı Kadızade Rumi Ve Uluğ Bey’in kendisinden astronomi ve  matematik alanında dersler almıştır. 


Daha sonra Kirman’a giderek orada öğrenimini tamamlamıştır. Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in kurduğu rasathaneye  müdür oldu ve Uluğ Bey’in Zîc ( yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel) adlı eserinde Uluğ Bey’e yardımcı olmuştur. Ayrıca çok sayıda ilim insanlarından ders almıştır. Akkoyunlular Döneminde de Uzun Hasan Ali Kuşçu’yu yanında alıkoymuştur. Uzun Hasan  Osmanlı Devleti ile barış konuşmalarını görüşmek için aracı olarak Ali Kuşçu’yu yollamıştır. Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu’nun bilgisine hayran kalmış ve  onun İstanbul’da kalmasını istemiştir.  


Başta Fatih’in bu isteğini kabul etmeyip Tebriz’e geri dönen Ali Kuşçu daha sonra ailesini de yanında getirip İstanbul’a gelmiştir. İstanbul2a geldiğinde büyük bir törenle karşılanmıştır ve daha sonra Fatih tarafından İstanbul’daki Ayasofya Medresesi’ne  müderris olmuştur. 16 Aralık 1474 tarihinde  yetmiş bir yaşındayken  İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur.

Ali Kuşçu’nun esreleri şunlardır:

* Unkud-üz Zevahir fi Nazm-ül Cevahir ( Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

* Riselet-ül Fethiye ( Fetih Risalesi)

* Riselet-ül fi’l Hey’et  (Astronomi Risalesi)

* El-Ifsâh

* Risāla fī Halle Eshkale Moadeleye Ghamar lil-Masir

Sharḥ ʿalā al-tuḥfat al-shāhiyya fī al-hayāt

* Hashiye ale't-Telvîh

*Risāla dār ʿilm al-ḥisāb: Suleymaniye

* Resale fî'l-Fenni's-Sânî min Ilmihal-Beyân

* Resale mâ Ene Kultu

2 yorum:

Deneme