Cömert İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Cömert İnsanların Özellikleri Nelerdir?


Cömertlik  kelimesinin anlamı ihsan, ikram anlamlarına gelir.

Cömert insanlar genel olarak yardımsever olup bencil olmayan kimselerdir. İçinde şefkat ve merhamet duygusu olan , insan kelimesini tam olarak hak eden kimselerdir. Cömert insanlar bir kimseye yardım ettiği zaman ondan karşılık vermezler. İyilik yapmayı, merhametli olmayı insan yakışan hareket olarak gördükleri için her zaman vermeye, yardım etmeye devam eder. Cömert insanlar eli bol olan insanlardır. Sadece maddi olarak değil manevi olarak da insanlara ellerinden gelen her türlü desteği yaparlar. Kin tutmazlar, kolay affederler ve içlerinde sevgi dolu bir dünya vardır. Bu sevgi dolu aydın dünyasına diğer insanları da çekmek isterler. Sözlerine sadık güvenilir kimselerdir. Başka insanların halini hatırını sorarlar, karşısındaki kişiye değer verir . Kim zor durumda, kimin bir şeye ihtiyacı var diye devamlı takip halinde olan kimselerdir. Bunun için bizler de her zaman cömert olmalıyız ve cömert insanların da toplum içinde değerini bilmeliyiz.

 

 

 Ey îmân edenler! İçinde ne bir alış veriş ne bir dostluk ne de (Allâh’ın izni olmadıkça) bir şefâat bulunmayan kıyâmet günü gelip çatmadan önce, rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda cömertçe sarfedin. Küfrân-ı nîmet içinde olanlar zâlimlerin tâ kendileridir.” (Bakara) Kuran-ı Kerim’de cömertliğin ne denli önemli olduğu söylenmiştir.

Cömert kişi Allah’a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ve cehennem ateşinden uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ve cehennem ateşine yakındır. Cömert câhil, ibadet eden cimriden Allah’a daha sevimlidir.” (Tirmizî, Birr, 40)

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme