Depremlerin Zararlarından Korunma Yolları Nelerdir ? Maddeler Halinde Yazınız .

Depremlerin Zararlarından  Korunma Yolları Nelerdir ? Maddeler Halinde Yazınız .


Deprem : Yerkabuğunda  bulunan  levhaların ; birbirine sürtündükleri , birbirine sokuldukları  ve birbirinden uzaklaştıkları  yerlerde  meydana gelen  tabaka kırılmaları sonunda  oluşan yer sarsıntılarına deprem denilir. Türkiye Alp Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer alan bir ülkedir .
Depremlerin zararlarından korunma yolları şunlardır :
*  Binalar deprem yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun bir şekilde yapılmalıdır .
*  Aktif fay hatlarının olduğu alanlara yerleşim izni verilmemelidir .

*  Yollar , tüneller , sanayi tesisleri , barajlar gibi yerler depreme uygun  bir teknik ile yapılmalıdır .
*  Çok katlı binalar yapılmamalıdır .  Kat sayısı az olan binaların yapımına öncelik verilmelidir .


*  Deprem alanlarında  elektrik ve doğalgaz sistemlerinde erken uyarı sistemleri kurulmalıdır .
*  Yerleşmeler bataklık alanlara kurulmamalıdır .
*  Deprem  konusunda insanlarımız bilinçli hale getirilmelidir .
*  İlk yardım konusunda  eğitim alınmalıdır .
*  Depremde çıkması olası olan yangınlara karşı , binalara erken alarm sistemleri kurulmalıdır .


*  Her  yerde  deprem eylem planı hazırlanmalıdır .
*  Acil durum ve deprem  çantası hazırlanmalıdır .
*  Deprem anında neler yapılacağı ile ilgili  bir plan yapılmalıdır .
*  Deprem esnasında ve deprem  sonrasında paniğe kapılmamalıyız .
*  Binalarda deprem esnasında  hasarı artırabilecek olan tüm eşyalar  belli bir yere sabitlenmelidir .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme