‘’Sevgi’’ ve ‘’Saygı’’ Kavramlarıyla İlgili Özlü Sözler, Atasözleri Bulunuz.

‘’Sevgi’’ ve  ‘’Saygı’’ Kavramlarıyla İlgili Özlü Sözler, Atasözleri Bulunuz. 

 

Dünyayı güzelleştirecek olan, insanların barış ve  dayanışma içinde yaşamasını sağlayacak olan en önemli  değerdir sevgi ve saygı. Sevgi ve saygının olduğu yerde insanlık  yüksek bir düzeye gelmiştir.  Toplumlar arasında kardeşlik ve yardımlaşma ağır basmıştır.

 

Sevgi Ve Saygı İle İlgili Özlü Sözler Ve Atasözleri

1. Sevgi ile İlgili Atasözleri:

*’’ Deniz dalgasız olmaz, insan sevdasız olmaz.’’

* ‘’ El vergisi , gönül sevgisi.’’

* ‘’ Gülü seven, dikenine katlanır.’’

* ‘’ Dut kurusu ile yâr sevilmez.’’

* ‘’ Sev beni, seveyim seni.’’

‘’  Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu.’’

* ‘’ Gönül kimi severse güzel odur.’’

* ‘’ Yürük tazıyı tilki sevmez.’’

* ‘’ Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter.’’

* ‘’ Sev seni seveni, hâk ile yeksan ise; sevme seni sevmeyeni Mısr’a sultan ise.’’

* ‘’ Kurt dumanlı havayı sever.’’

* ‘’ Sevenin kuluyum, sevmeyenin sultanı.’’

* ‘’ Misafir misafiri sevmez, ev sahibi de her ikisini.’’

* ‘’ Kasap sevdiği postu , yerden yere vururmuş.’’

* ‘’ Dert ağlatır, aşk söyletir.’’

* ‘’ Güzeli herkes sever.’’

 

Sevgi İle İlgili Özlü Sözler:

* ‘’ Seni sevmeyene asla sabır gösterme. Çünkü sabrının adı yüzsüzlük, fedakarlığın adı eziklik, sevginin adı kişiliksizlik olur.’’ Boris Vian

* ‘’ Bir insanı sevmekle başlar her şey.’’ Sait Faik Abasıyanık

* ‘’ Aptalın sevgisi ayının sevgisidir; kini sevgidir sevgisi kindir. Mevlana

* ‘’ Sevgi insanı birliğe, egoizm ise yalnızlığa götürür.’’ Friedrich Schiller

* ‘’ Kişi yalnız bir tek kimseyi seviyor başka her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa sevgisi sevgi değil, genişletilmiş bencilliktir.’’ Erich Fromm

* ‘’ Sevgiyi yüreğinden eksik etme. Sevgisiz yaşam, bütün çiçeklerinin ölmüş olduğu güneş olmayan bir bahçe gibidir.”  Oscar Wilde

* ‘’ Sevgi her zaman kolların açık duruşudur, sevgi için kollarınızı kaparsanız, kendiniz dışında tutacak hiçbir şey kalmadığını görürsünüz.’’ Leo Buscaglia

* ‘’ Sevgi ve beceri yan yana geldiğinde, muhteşem bir eserin ortaya çıkmasını bekleyin.’’ John Ruskin

* ‘’ Başka bir insanın mutluluğu, güvenliği ve gelişimi bizim için kendi mutluluğumuz, güvenliğimiz ve gelişimimiz kadar, önemli hale geldiğinde sevgi vardır. Harry Stack Sullivan

* ‘’ Sevginin gücü, güce olan sevgiye üstün geldiğinde, dünya barışı tanıyacaktır.” Jimi Hendrix

* ‘’ Amaç, sevgi uğruna öImek değiI, uğrunda öIünecek sevgi buImaktır.”  Shakespeare

* ‘’ Karanlık karanlığı defedemez; bunu sadece ışık yapabilir.
Nefret nefreti defedemez; bunu sadece sevgi yapabilir.” Martin Luther King

* ‘’ Sevginin olduğu yerde hayat vardır.’’ Mahatma Gandhi

* ‘’ Hangi acı, sevginin verdiği acıdan daha soylu daha değerlidir.’’ George Sand

 
Saygı İle İlgili Atasözleri

* ‘’ Say beni, sayayım seni.’’

* ‘’ Tuz, ekmek hakkını bilmeyen kör olur.’’

* ‘’ Adam adamdan korkmaz utanır. ( Hatır – gönül bilmek)

* ‘’ Önce baldın, pekmez oldun;  şimdi beş para etmez oldun.’’

* ‘’ Herkes evinde ağadır.’’

* ‘’ Alçak uçan yüce konar, yüce uçan (konan) alçak konar (uçar).’’

* ‘’ Öpülecek el ısırılmaz.’’

* ‘’ Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır.’’

* ‘’ Ulular köprü olsa ezip geçme.’’

* ‘’ Aklınla rezil olursun, aklınla vezir olursun.’’

*’’ Köpeği dövmeli ama sahibinden utanmalı.’’

* ‘’ Ağır basar, yeğni kalkar.’’

 

Saygı İle İlgili Özlü Sözler:

* ‘’ Yaşlılara saygı göstermek, Allah Teala’yı tazimdendir.”  Hadis- i Şerif

* ‘’ Saygı, ancak özgürIüğün buIunduğu yerde vardır, sevgi ise özgürIüğün çocuğudur, hiçbir zaman zorbaIığın çocuğu oImamıştır.’’ Erich Fromm

* ‘’ YaşIıIara saygı gösteren kimseye, ihtiyarIadığı zaman, AIIah TeaIa, saygı gösterecek kimseIer yaratır.’’ Hadisi Şerif

* ‘’ Sevgiliyle mutlu olmak için sevgi, saygı ve güven yetmez, bunların yanında hem ten uyumu hem de karakter uyumu gerekir.’’   Sigmund Freud

* ‘’  Saygı sevginin vazgeçilmez ön koşuludur. Ama tek başına saygı sevgiyi oluşturmaya yeterli değildir. ‘’ Doğan Cüceloğlu

* ‘’ Siz kendi elinizle teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.’’ Mohandas Karamçand Gandi

* ‘’ Babana hürmet et ki çocukların da sana hürmet etsin.’’  Hz. Ali

* ‘’ Açlığın her şeyi bastırdığı bir manzarada yok edilemeyen sadece iki değer vardır…Bunlar onur ve saygıdır. ‘’  Susanna Tamaro

* ‘’ Saygı ve sevgi büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden bir köprüdür. Kendinden büyüğe saygı göstermeli, kendinden küçüğe ise şefkat. ‘’  Yusuf Has Hacib

* ‘’ Bedeli ödenmedikçe, para önemsiz görülen şeylere saygınlık kazandırır.’’ Virginia Woolf

* ‘’ Saygı görmek adına alt tabaka insanlardan kendini uzak tutmak gerektiğine inanan kişi, yenilgiden korktuğu için düşmandan saklanan bir korkak kadar eleştiriyi hak eder.’’ Goethe

* ‘’ İnsan zekanın karşısında saygıyla eğilir, ama iyi davranış ve şefkatin önünde diz çöker. ‘’ Dale Carnegie

* ‘’ Saygısızla aynı hayatı paylaşmak, işkence çekmektir.” (Muhammed  Bozdağ)

* ‘’ Hümanizm, insan haysiyetine saygı, insana tabiat içinde istisnai bir değer vermekse, İslamiyet tek gerçek hümanizmdir. ‘’ Cemil Meriç

* ‘’ Ne zaman vaktin var?" dedi. Her zaman. Ona bu sözü söylemedim tabii. Her zaman vakti olanlara saygı duyulmaz.’’   Oğuz Atay

* ‘’ Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür.’’  Beydeba

* ‘’ Saygı, küçüğü de büyüğü de aynı ölçüde koruyan bir settir, hiç kimse küçülmüş olmaz böylece. ‘’  Balzac

* ‘’ Büyüklerime hürmet; vazifem ve arzumdur.’’  Budha

* ‘’ Edep sahibi yediği tokadın sahibini aramaz, sebebini arar.’’ Mevlana

* ‘’ Erdeme para kadar saygı duyulmamıştır.’’ Mark Twain

* ‘’ İnsanIarın saygı ve şerefinin, itaat ve uyumunun kendinden maddeten değiI, manen yüksek oIanIar için gösteriImesi insan ruhunun gerekIerindendir. Mustafa Kemal Atatürk

* ‘’ Nazik insan nezaketi, nezaketsizden öğrenir.’’ Lord  Halifax

* ‘’ Saygı, çok kere  korkunun söylenmeyen şeklidir.’’ Cenap Şehabettin

* ‘’ İdeaI insan; özeI hayatında ciddi, kendinden  üstündekiIere saygıIı, haIkIa iIişkiIerinde iyiIiksever ve adiIdir.’’ Konfüçyus

* ‘’ Çok zor bir şeyi yapmakIa uğraşan ve çok iyi yapan bir kişi, kendisine saygısını hiçbir zaman yitirmez. ‘’  Bernard Shaw

* ‘’ EfendiIik için son sınav; kendisine hiçbir   çıkar sağIamayacak insanIara karşı da saygıda kusur etmemek.’’ WiIIiam Lyon PheIps

* ‘’ Saygı oIan yerde korku oIur; ama korku oIan yerde her zaman saygı oImaz.’’ EfIatun

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme