Atatürk’ün Millet Sevgisi İle İlgili Sözlerini Derleyiniz. Bu Sözlerden Biri Hakkında Konuşma Hazırlayınız.


Atatürk’ün Millet Sevgisi İle İlgili Sözlerini Derleyiniz. Bu Sözlerden Biri Hakkında  Konuşma Hazırlayınız.

Mustafa  Kemal Atatürk milletine sevgisi ile bağlı olan büyük bir liderdi. Milletin çıkarlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutmuştur her zaman.  O tam vatan ve millet sevdalısıydı.  Çalışkan, üretken, ileri görüşlü kimseydi. Atatürk sürekli yeni kitaplar okur, kendini ve milletini geliştirmek, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterirdi. Çünkü milletinin en iyi yerlere gelmesini istemişti her zaman.

Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili sözleri  şunlardır:
 ‘’Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.’’
 Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.
* ‘’ Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.’’

* ‘’ Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.’’
* ‘’ Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez âbidesidir. Bu eseri meydana getiren bir milletin evlâdı, bir ordunun Başkumandanı olduğumdan daima mesut ve bahtiyarım.’’
* ‘’ Büyük şeyleri büyük milletler yapar.’’
*  Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim"
* ‘’ Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.’’
* ‘’ Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.’’
* ‘’ Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.’’
* ‘’ Gerçi bize milliyetçi, derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değİldir.’’
* ‘’ Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.’’
* ‘’  Birçok güçlükler ve engeller karşısında bulunduğumuzu biliyoruz. Bunların hepsini inceleme ile, gayret ve iman ile ve millet aşkının sarsılmaz kuvvetiyle birer birer çözüp sonuçlandıracağız. O millet aşkı ki, her şeye rağmen içimizde sönmez bir kuvvet, dayanıklılık ve ateş kaynağıdır.’’
* ‘’ Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşmasıyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.’’


 ‘’Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.’’ Sözü İle İlgili Konuşma.

Ulu  Önder  Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletini çok seven ve milletine çok değer veren bir liderdir. Bizim milletimiz asil bir millet olduğu için, bağımsızlığına düşkün olduğu için başka milletlerin egemenliğini asla kabul etmez, edemez. Çünkü bizim milletimizin asil kanında her zaman tam bağımsızlık vardır. Büyük Türk Milleti manda ve himayeyi kabul etmez, çünkü bu millet böyle bir şeye tabi olacağına ölmeyi tercih eder. Bunun için de her zaman tam bağımsızlığımızı korumalıyız ve milletimizi en uygar milletler haline getirmeliyiz. Ülkemizin bağımsızlığının tehlikeye girmemesi için her çok çalışmalıyız. İlim ve fen yolunda ilerlemeliyiz ve her yönden güçlü bir millet olmalıyız Eğitimde, ekonomide, siyasette, sosyal yaşamda vb. her alanda güçlü olmalıyız. Hiç bir ülkenin sömürüsü haline gelmemeliyiz.  Milletimizi  bölmeye çalışanlara asla ve asla fırsat vermemeliyiz. Bir olmalıyız, beraber olmalıyız ve bu ülkeyi geliştirmeliyiz.


11 yorum:

Deneme