Ülkelerinden Göç Etmek Zorunda Kalan İnsanların Ne Gibi Zorluklar Yaşadığını Düşünüyorsunuz?


Ülkelerinden Göç Etmek Zorunda Kalan İnsanların  Ne Gibi Zorluklar Yaşadığını Düşünüyorsunuz?

İnsanlar Çeşitli sebeplerden dolayı , doğup büyüdüğü, nefes aldığı, benimsediği ana vatanından  göç etmek zorunda kalmaktadır. Vatan her insan için değerlidir. Ülkeler arasındaki  siyasi çekişmeler, ülke içindeki iç çekişmeler, savaşlar, doğal afetler  gibi durumlardan dolayı mülteci kardeşlerimiz çok büyük sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır.

Ana vatanından ayrılan kişi gittiği yerlerde  çeşitli problemler ile karşılaşır.  Gittiği yerin kültürüne uyum sağlamada zorluk çekebilir, gittiği yerin dilini bilmediği için kendisini ürkek bir kuş gibi hisseder. İçinde  vatan özlemi ağır basar ve duygusal problemler yaşamaya başlar. Kendi vatanında bir meslek sahibi olan kişi, başka ülkeye gittiği zaman  işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalabilir.  Örneğin ülkemize gelmek zorunda kalan Suriyeli mülteciler  çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalabilir. Bunlardan ilki kayıt işlemlerinin tam anlamı ile yapılamamasıdır. Kamplarda kalan kişilerin kayıtları yapılırken, kamp dışı nüfusa ulaşmada çeşitli sorunlar yaşanabilir. Bu insanlarda gelecek korkusu baş gösterir ve kendilerini psikolojik anlamda kötü hissetmeye başlarlar. Diğer bir soruna baktığımızda ise şunu söyleyebiliriz: Çocuklar vatanlarından, sevdiklerinden ayrı  düştüğü için en büyük üzüntüyü de onlar yaşayabilir. Sağlık sorunları, eğitim alanında sorunlar ortaya çıkabilir. Vatanlarından kaçmak zorunda kalan  insanlar bu süreçte çeşitli işkencelere  de maruz kalabilir. Fiziksel işkence, ruhsal işkence gibi çeşitli işkencelere maruz kalabilirler. Sadece kendileri işkenceye maruz kalmamakla birlikte, sevdiği kişilerin de işkenceye maruz kalmalarını görmeleri onların  duygusal anlamda ileride çeşitli sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir. 

Bu süreç içinde  yetersiz beslenme, sağlıksız koşullara maruz kalma,  finansal sıkıntılar, yeni bir ortama uyum sağlama gibi güçlükler ile karşı karşıya kalabilirler.İşkence görmüş mültecilerde üç büyük kayıp ortaya çıkar. Bunlar: ailelerinin ve arkadaşlarının onlara sağladığı sevgi ve saygının  kaybı, tanıdıkları sosyal çevrenin kaybı, toplumsal statü kaybı gibi kayıplar ortaya çıkar. Mültecilerin ana yurtlarından aldığı olumsuz haberler de onları mutsuz eder. Bize düşen ise mülteci kardeşlerimize sahip çıkmaktır. Onları ötekileştirmeden , olduğu gibi kabul etmektir. Türkiye Cumhuriyeti de bu konuda üzerine  düşen görevi her zaman yapan, dünyaya örnek olmuş bir ülkedir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme