İlk ve Orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun. Atatürk'ün Bu Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız .


İlk ve Orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun. Atatürk'ün Bu Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız .

Bir milletin  kalkınması için , bilim ve teknolojide geri kalmaması için  , o millete verilecek en güzel armağan  verilen eğitim ve öğretimin nitelikli olmasıdır .  Bunun için de  en büyük görev elleri öpülesi değerli öğretmenlerimizindir . Öğrencilere verilecek olan eğitim ve öğretim  , çocuğun günlük yaşamında faydalı olabilmelidir . Yani yaparak yaşayarak  çocuğun eğitim alması sağlanmalıdır .

Çocuklar ilk ve orta öğretimde   iyi yetiştirilmelidir . Çocuğun ileriki hayatında etkili olacak bu eğitim ve öğretim iyi verilmelidir . Çocuklar sadece ezberleyerek öğrenmemelidir . Aynı zamanda çocuk işin içine girmeli , çocukta merak  duygusu sağlanmalıdır . Öğrenciler deney ve gözlemler yaparak aktif öğrenme biçimini de işin içine katmalıdırlar . Çocuk okuldan mezun olduğu zaman  nitelikli , verimli bir vatandaş olabilmelidir .  Çünkü ancak bu şekilde  ülkemizi daha gelişmiş bir ülke haline dönüştürebiliriz .   Çocuklara iyi bir eğitim verilmeli , iyi insan olmaları sağlanmalı ve bu konuda aileler de üzerine düşen görevi yapmalıdır .  Öğrenciler ilk ve orta okulu bitirdiği zaman   kendilerini çok iyi yetiştirmiş birer birey haline gelebilmelidir .  Belli bir yaşa gelmiş öğrencinin hala okuma yazma , okuduğunu anlama gibi bir sorunu olmamalıdır .

Yabancı ülkelerin gelişmiş metotları da incelenmeli ve öğrencilere kaliteli bir eğitim verilmesi sağlanmalıdır . Çocuklar okulu bitirdikten sonra  hiçbir şey bilmeyen bir birey olmasın , aksine hayatı iyi bilen,   kendini iyi tanıyan, araştıran, gözlem yapan ve kendine güvenen bireyler olabilsin.


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme