Eğitim Ve Öğretimin Kişisel Gelişimi, Öz Güveni ve Başarıyı Olumlu Yönde Etkilediğini Belirten Bir Yazı Yazınız .


Eğitim Ve Öğretimin Kişisel Gelişimi, Öz Güveni ve Başarıyı Olumlu Yönde Etkilediğini Belirten Bir Yazı Yazınız .

Eğitim ve öğretimdeki asıl amaç toplumu geliştirmek , çocuklarımızın geleceğini aydınlık bir geleceğe dönüştürmektir . Bir millet eğitim ve öğretimden yoksun kalırsa o millet asla ilerleme kaydedemez .  Bu milletin geleceği çocuklarımıza emanet olacaktır . Çünkü bu milleti koruyacak olanlar onlar olacaktır . Bunun için Türkiye Cumhuriyetinin çocukları tıpkı ataları gibi başarılı olmak zorundadır . Bu başarı da ancak ve ancak eğitim sayesinde ortaya çıkar .

Eğitim ve öğretim gören çocuk yeter ki istekli olsun , öğrenmeye meraklı olsun , başaramayacağı iş olmaz . Eğitim ilk olarak ailede başlar , bunu devam etirecek olan ise okuldur . Aile çocuğun 0-6 yaş döneminde gelişiminde büyük rol oynar . Bunun için çocuğa temelden iyi bir eğitim verilmeli , çocukla sağlıklı etkileşim ve iletişim kurulmalıdır .  Aile içinde şiidet olmamalı , anne ve babalar çocuğa model olmalı ve çocuğu iyi eğitmelidir . Bu kritik dönemlerin mümkün olduğunca olumlu atlatılması sağlanmalıdır . Eğitim ve öğretimin nitelikli olmasının  yolu ise nitelikli öğretmenlerden geçer . Öğretmenliği seven , öğrencilerini koşulsuz seven ve her bir öğrencisini çok değerli gören öğretmenler en isteksiz çocuğu bile eğitim ve öğretim sayesinde değiştirebilir . Tabi ki bu değişiklik istendik yönde , yani olumlu yönde olmalıdır . Eğitim ve öğretimin hedefleri doğrultusunda öğrenci yetiştirilmelidir . Nitelikli eğitim ve öğretim gören çocuk bir süre sonra kendine daha çok güvenmeye başlayacaktır . Öğrenmeye daha çok merak salacak ve kendini hızla geliştirecektir . Başarı geldikçe çocuk mutlu olacak bu da kişisel gelişimini olumlu yönde etkileyecektir . Gelişim psikolojisinde ''Gelişim Bir Bütündür'' ilkesi vardır . Bir alanda başarılı olan  çocuk , mutlu oldukça kendini diğer alanlarda da geliştirecektir . Örneğin; derslerinde başarılı olan çocuk , sosyal ilişkilerinde de olumlu ilişkiler kurar, iyi arkadaşlıklar edinir vb. Yani bu sayede her şey olumluya doğru gider . Böylece çocuklar daha çokkendine güvenir , hayata daha çok olumlu bakabilen ve başarıyı tadan bireyler haline gelir .  

Devlet eğitim ve öğretime çok önem vermeli, her çocuğun eğitimden ve öğretimden eşit fırsatta yararlanması sağlanmalıdır . Ülkemin tüm çocukları her şeyin en iyisini hak eder. Yeter ki onlar okumaya, ilerlemeye devam etsin.  Eğitim ve öğretim  toplumu aydınlatır, çocukların hayata bakışını değiştirir. Böylece ortaya sağlıklı nesiller ortaya çıkar, aydın bireyler ortaya çıkar.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme