Dünyada Barış Ve Kardeşlik Nasıl Sağlanır ? Kompozisyon Yazınız .


Dünyada Barış Ve Kardeşlik Nasıl Sağlanır ? Kompozisyon Yazınız .

İnsanlığın  var olması , insanların yaşaması , canların zarar görmemesi ancak ve ancak dünyamızda barış ve kardeşliğin sağlanması ile olur . Dünyada barış ve kardeşliğin sağlanması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir . Ülkeler  savaş yerine barışı tercih etmeli , hiçbir ülke başka bir ülkenin sınırlarına , yer altı ve yer üstü zenginliklerine , doğal ve tarihi güzelliklerine  vb. göz koymamalıdır . Yani savaşlar yaşanmamalıdır . İnsanlar ölmemeli , öldürülmemelidir . Ne yazık ki öldürmeyi seven , acımasız ,  insanlık dışı faaliyetler bulunan ülkeler olmuştur tarihte ve hala da olmaya devam etmektedir .  Dünyada barış ve kardeşliğin daim olması için işte bu insanlık dışı faaliyetlere son verilmesi gerekir .

İnsanlığın ve barışın dünyada hakim olması  ülkelerin  bir araya gelip barış bildirgesi yayımlamaları ile mümkün olabilir . Dünyada barışın ve kardeşliğin yanında istisnasız tüm devletler yer almalıdır . Barışa ve kardeşliğe zarar veren ülkelere de gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır . Terör örgütlerine  destek verilmemeli  , zorbalığa destek olunmamalıdır . Terör örgütleri dünya ülkelerinin iş birliği ile  yok edilmelidir . Dünyada çocuklar yaşamalı , yaşatılmalıdır . Dünyadaki tüm insanlar empati kurma becerisine sahip olmalıdır , insanlık yok edilmemelidir . Çocukların , ana ve babaların gözü yaşlı bırakılmamalıdır . Dünya barışını tehdit eden ,  çocukları , yaşlıları öldüren ülke hangi ülke olursa olsun böyle ülkeler  ile ilişkiler durma düzeyine getirilmelidir . Her zaman barış  ve kardeşlik daim olmalıdır . Dünyada barış ve kardeşliğin daim olması için insanlar yardımsever olmalı , gönlü bol olmalıdır .  Eğitime çok önem verilmeli , bilinçli ve eğitimli , insanlar yetişmeli ve yetiştirilmelidir . Gerçekten dünya ülkeleri insan haklarından , barıştan ve kardeşlikten yana olduğunu  söylüyorsa bunu uygulamalıdır .  

İnsanlar arasında ırk, din, dil vb gibi ayrımlar yapılmamalıdır . İçimizde evrensel insan sevgisi olmaldır . Farklılıklara hoşgörü esas olmalıdır . İnsanlar olduğu gibi kabul edilmelidir , insanlar ötekileştirilmemelidir . Koşulsuz sevgi ve saygı dünyada barış ve kardeşliğin sağlanmasına büyük katkı sağlar .

1 yorum:

Deneme