Saygı İle İlgili Atasözleri Ve Özdeyişler

Saygı İle İlgili Atasözleri Ve Özdeyişler

 Saygı  insanlar arasındaki muhabbet duygusunu artırmaktadır . Saygının olduğu ortamlarda sevgi de gelişir , büyür ve çoğalır . Yani saygı ve sevgi birbirini etkiler . İnsanlar birbirlerine  her anlamda saygı göstermeli ve birbirlerinin özel hayatına müdahalede bulunmamalıdır . Herkesin dini , dili , inancı , siyasi görüşü , hobileri farklı olabilir . Bizler  insanların bu özelliklerine saygı göstermesini bilmeli , başka insanların da bize saygı duymasını beklemeliyiz .
*ağır otur ki bey (ağa, molla) desinler
*öpülecek el ısırılmaz
*herkes evinde ağadır
*aklınla rezil olursun, aklınla vezir olursun
*köpeği dövmeli ama sahibinden utanmalı
*alçak uçan yüce konar, yüce uçan (konan) alçak konar (uçar)


*önce baldın, pekmez oldun; şimdi para etmez oldun
*köpek bile yal yediği kaba pislemez
* Su küçüğün söz büyüğün
Saygı ile ilgili özdeyişler ise şunlardır:
*İnsanların saygı ve şerefinin, itaat ve uyumunun kendinden maddeten değil, manen yüksek olanlar için gösterilmesi insan ruhunun gereklerindendir . Atatürk
*Çocuklara, saygıyı öğretmenin en iyi yolu: onlara saygı göstermektir.
*Oğul ! Ananı, Atanı say ! Bereket büyüklerle beraberdir . (Şeyh Edebali))
*En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir . (Nietsche)
* Saygı ve sevgi büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden bir köprüdür .
*Şefkat ve Merhamette Güneş Gibi Ol (Mevlana)
*Tevazu gösteriniz ki, halkın hürmet ve saygısını kazanasınız. Hz. Ali
* Efendilik için son sınav; kendisine hiçbir çıkar sağlamayacak insanlara karşı da saygıda kusur etmemektir. Goethe
*Saygısızla aynı hayatı paylaşmak, işkence çekmektir. William Lyon Phelps
*Toplumda sevgi tek başına yeterli değildir. Sevginin yanında insanlar birbirine saygı da göstermelidir. İnsanlar birbirlerini severse her zaman diğerlerine yardım etmek ister. Bu sayede birinin bir sıkıntısı olduğu zaman bütün toplum o kişiye yardım eder. O kişinin acısını paylaşır ve sıkıntısını azaltır. Recâ Garudi
*İnsan zekanın karşısında saygıyla eğilir, ama iyi davranış ve şevkatin önünde diz çöker. Konfüçyüs
*Nezaket hiçten geIir fakat her şeyi satın aIır. Victor Paucet
*Sen bakmasını biI de dikende güI gör, dikensiz güIü herkes görür. Hz. MevIana
*NezaketIe başIayan arkadaşIığın kökIeri koIayca söküIebiIir. George EIiot
*Amaç, sevgi uğruna öImek değiI, uğrunda öIünecek sevgi buImaktır. Shakespeare''

1 yorum:

Deneme