Kültürel Değerlerimiz İle İlgili Kompozisyon Yazınız .

Kültürel Değerlerimiz İle İlgili Kompozisyon Yazınız .

Bir milleti  diğer milletlerden ayrı  kılan en önemli özelik o milletin kendine özgü kültürel değerleridir . Yani bu değerler bizi biz yapan , temel değerlerimizdir . Kültürel değerlerimiz  şunlardır : Dil,  gelenek ve görenekler , örf ve adetler , tarih , dünya görüşü , sanat gibi değerler kültürel değerler arasında yer alır . Yukarıda saydığım özellikler ise her kültürde farklıdır . Yani her milletin kültürü kendine özgüdür . Bizim kültürel değerlerimiz de bize özgüdür . Bizim dilimiz Türk dili olduğu için  , bu dilin daha çok gelişmesini ve daha çok kullanılmasını sağlamalıyız . Yabancı sözcükleri dilimizden arındırmalıyız . Açtığımız bir iş yerine Türkçe isim vermeliyiz . Daha fazla gelir getirecek diye yabancı isimler vermemeliyiz . Yani dilimize sahip çıkmalı , dilimizi korumalı ve yaşayan bir dil haline getirmeliyiz .

 Başka milletlerin örf ve adetlerini uygulamaya çalışmamalıyız . Örneğin ; çam ağacı süsleme bizim kültürel değerlerimiz arasında yer almaz . Bunun için başka milletlere özenip çam ağacı süsleme gibi özenti davranışlar içine girmemeliyiz . Anadolu kültürüne  yaşamalıyız . Örf ve adetlerimize sahip çıkmalıyız . Bayramlarda , düğünlerde , asker uğurlama törenlerinde geleneklerimizi devam ettirmeli, birlik içinde yaşamaya devam etmeliyiz . Herkesin dini inancına , diline saygı duymalıyız fakat kendi dini inançlarımız da uygulamaya çalışmalıyız . Batı'nın yaşamını değil , bilimini almalıyız . Yani şekil özentiliği içine girmemeliyiz . Kendi yöresel sanatlarımızı örneğin, el sanatlarını yaşatmaya çalışmalıyız . Yani milli bir sanatımız olmalıdır . Geleneksel sanatlarımızı unutmamalıyız , onları her zaman yaşatmalıyız . Tarihimizi iyi öğrenmeli , iyi araştırmalı ve geleceğe daha iyi bakabilmeliyiz . Ecdadımızın bu vatanı korumak için ne emekler ettiğini unutmamalıyız ve bunun için de kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız .


Kültürümüzde olan  temel ahlaki değerlere sahip olmalıyız . Mesela bir yere girdiğimizde selam vermeliyiz , hal , hatır sormalıyız . Evimize misafir gelen bir kimseye  elimizden geldiği kadar iyi hizmet etmeli ve misafirin gönlünü etmeliyiz . Hiç kimsenin gönlünü kırmamalıyız . Kibar olmalı , etik değerlere sahip olmalıyız .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme