Atatürk'ün fikirlerini rehber olarak kullanmanın bize ve topluma ne gibi yararı vardır ?

Atatürkün fikirlerini rehber olarak kullanmanın bize ve topluma ne gibi yararı vardır ?

 Herkesin bir fikri vardır ve herkesin fikri kendine göre değerlidir . Mustafa Kemal Atatürk'ün   fikri ise dünyalar kadar değerlidir . Çünkü o fikirlerini vatanın faydası için düşünen , kendi menfaatleri için düşünmeyen  koca bir liderdir .  Değerli liderimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in  milleti için, milletinin vatandaşları için her zaman yol gösterici olmuştur . Çünkü o her zaman  vatanı savunmuş tam bağımsızlığı savunmuş, Cumhuriyet'i savunmuş, yenilikleri savunmuş ve ülkesini daha da gelişmiş bir ülke halinde getirmek için ömrünü harcamış bir dehadır. Mustafa Kemal'in fikirlerini rehber eden toplumlar ya da milletler her zaman gelişmeye ve ilerlemeye daha  çok yaklaşan milletler ya da toplumlar haline gelir.

 Atamızın fikirleri bizim için  çok değerli olduğundan  onun yolunda gitmeli ve onun ilke ve inkılaplarını her zaman yaşatmalıyız . Onun fikirlerini kullanmak hem bizi kişisel olarak geliştirir, yani kişisel yönden gelişim sağlarız, hem de ülkemiz için ilim ve irfan yolunda ilerlemeye devam eder ve ülkemizi çağdaş  uygarlıklar seviyesine çıkarmak için var gücümüz ile mücadele ederiz. Onun en önem verdiği şeyler tam bağımsızlık ve milletin egemenliği , yani Cumhuriyet'tir . Öncelikle ülkemizin bağımsızlığını kaybetmemesi için Türk evladı olarak her  gün daha çok çalışmalı ve daha çok ilerlemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni, demokrasiyi korumalı, milletin egemenliğini, milletin iradesini her şeyden üstün tutmalıyız . Milli eğitime çok önem vermeli ve bunun için de öğretmenlere çok kıymet verilmeli ve kaliteli, nitelikli öğretmenlerin yetişmesi için her türlü imkanları sağlamalıyız. Ülke ekonomisne katkıda bulunmalı ve kadınların iş hayatında daha da çok aktif olmasını sağlamalıyız. Irkçılık yani kafatasçılık yapmamalı, tüm dünyayı kucaklayan evrensel değerlere sahip olmalıyız ve milli değerlerimizi, kültürel ögelerimizi de her zaman yaşatmaya devam etmeliyiz. Çünkü Mustafa Kemal yaşıyor olsaydı  böyle düşünmemize o da çok sevinir ve milletine daha da bağımlı olurdu.

 Bunun için her zaman onun yolundan, onu ileri görüşlerinden faydalanmalı, onun gibi azimli, kararlı, idealist, açık görüşlü, karakterli bir insan olmalıyız. Ömrümüzü vatana ve millete faydalı olan, insancıl düşüncelere sahip olan, zorunlu olmadıkça savaşı istemeyen ve Yurtta barış ve dünyada barışı savunan bir kimse olarak geçirmeliyiz. Toplumumuzun daha çok  ilerlemesi için, dünya devletleri arasında yer alması için , gelişmiş sanayi ülkesi olmak için her zaman Mustafa Kemal'in yolundan gitmeli ve onun değerleri bizim de değerlerimiz olduğu için bu değerlere sahip çıkmalıyız.


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme