Komşuluk İle İlgili Atasözleri ve Özdeyişler

Komşuluk İle İlgili Atasözleri ve Özdeyişler

Komşuluk ,  insan ilşkilerinde çok önemli bir yere sahiptir . İyi komşu huzur , güven , arkadaşlık , samimiyet , dostluk demektir . Bunun için insanlar ev almadan önce o yörede oturan kimselerin iyi insan olup olmadığı hakkında araştırma yaptıktan sonra o yöreden ev almak ya da almamak isterler . Bunun için atalarımız ev alma komşu al diye boşuna söylememişlerdir .
 Komşuluk ile ilgili atasözleri ve özdeyişer şunlardır:
*Hayır söyle komşuna , hayır çıksın karşına .
*Ev alma , komşu al .
*Komşunun sakalını yoldularsa , sen de sakalını kazıt .
* Komşu komşunun külüne muhtaçtır .


* Komşu hakkı Tanrı hakkıdır .
*Komşuda pişer, bize de düşer .
*SağIam duvarIar sağIam komşu yaratır . Robert Forst.
*KomşunIa kavga etme, misafir gider o kaIır . Hz. Ebubekir
*Komşunu sev , ama aradaki duvarı kaIdırma . G. Herbert
*Komşun hakkında hüküm vermeden önce , iki ay onun makosenIeriyIe yürü . KızıIderiIi Atasözü.
*Komşunun duvarının yanması , seni de iIgiIendirir . Horace Mann
*Kimin kötüIükIerinden komşusu emin oImaz ise , o cennete giremez . Hz. Muhammed.
*Arkadaşsız ederiz ; ama komşusuz edemeyiz . Thomas FuIIer
*Yanı başındaki komşusu aç iken , kendisi tok şekiIde geceIeyen kimse , oIgun bir mümin değiIdir . Hz. Muhammed.
*EvIerini benim evimin yanında yapan komşuIarımı , komşuIukIarına beni seçtikIeri için aiIemden sayarım . Hz. Aıi.
*Komşusu aç ve çıpIak yatarken rahat uyumak , düşkünIerin hatırını sormamak , kötüIeri ve şerirIeri dostIar seviyesinde tutmak , düşmandan yüz çevirmek ; insan için utandırıcıdır. Hz. Aıi.

*Ev aImak istersen komşusunu sor , yer aImak istersen suyunu sor . Yusuf Has Hacib.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme