Para Akıllılara Hizmet Eder , Akılsızlara Hükmeder Atasözünü Açıklayan Bir Kompozisyon Yazınız

Para Akıllılara Hizmet Eder , Akılsızlara Hükmeder Atasözünü Açıklayan Bir Kompozisyon Yazınız

İnsanın geçimini sağlayabilmesi , hayatını devam ettirebilmesi için para olmazsa olmazlardandır . Çünkü paramız olmadığı zaman istek ve ihtiyaçlarımız karşılanmaz ve zor durumda kalırız . Para çok şeydir fakat her şey değildir elbette . Önemli olan elimizde olan para nasıl ve ne şekilde kullandığımız ve amacımıza iyi bir şekilde hizmet edip etmediğimizdir .

Akıllı insan ,  paraya tapmayan paranın sadece bir araç olduğunu düşünen insan ,  parayı nasıl kullanacağını bilir ve elindeki parayı har vurup harman savurmaz . Örneğin ;  ileride iyi bir meslek sahibi olduğunuzda ve iyi bir gelire sahip olduğunuzda kazancınızı doğru şekilde harcar ve bu yolda ilerlemeye devam ederseniz para size hizmet etmiş olur . Yani  insanlığa faydalı olmak için , sağlıklı nesiller yetiştirmek için , eğitim ve öğretim için , ilim için paranızı kullanırsanız para çok güzel bir şeydir .  Sadece para kazanmak için , her şeyin para ile olacağını düşünene kimseler ise giden hayatın farkında bile olmazlar ve hayattan zevk alamadan ne yazık ki bu dünyadan ayrılırlar . Bu durumda da para akılsızlara hükmetmiş olur ve bu para herhangi bir amaç için kullanılmadığı için sadece meta olarak kalır . Kazanılan para insanı olumlu yönde değiştirmiyorsa , insanı kötü yollara götürüyorsa , zamanın boşa gitmesine neden oluyorsa bu para akılsızlara hükmeder .  Kimi insanlar ise sadece para kazanmak isteyip bir olayla karşı  karşıya kaldıklarında insanlığından , kişiliğinden taviz verebilirler ve bu durumda o kazanılan para hiçbir anlam ifade etmez . Bundan dolayı parayı olumlu işler için değerlendirmeli , insanlığa hizmet için , katkı için kullanmalıyız .


Yani para bizi değiştirmemeli , paranın kulu olmamalıyız . Topluma hizmet etmek için , iyi bir insan olmak için ve bu dünyadan ayrıldıktan sonra iyi anılmak için paramızı doğru şekilde kullanmalı ve insanlığa faydalı iler yapmalıyız . Gör bakalım o zaman para mı sana hükmediyor , sen mi paraya . Elbette sen hükmedersin paraya .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme