Vergi Haftası İle İlgili Sözler

Vergi Haftası İle İlgili Sözler

Devlet'e karşı belli başlı sorumluluklarımız vardır. Bunlardan biri de vergi vermektir .  İç ve dış borçların ödenmesi için , refah seviyesinin yükselmesi için , ülkemizin daha güçlü bir ülke olması için , devletin kaynaklarından faydalanmak için hepimiz vergi vermek zorundayız . Fakat vergide genellik , vergide adalet ilkesi vardır . Vergide eşitlik ilkesi söz konusu olamaz . Çünkü herkes aynı maddi gücü sahip değildir .  Herkesten sahip olduğu malın oranı kadar hesaplanarak vergi alınır ve devletimize katkı sağlanır . Vergi Haftası ile ilgili sözler şunlardır :

* Vergi devletin direği , bu direk milletin emeği .
* Vergi ver ki vatanına,  hizmet getirsin kapına .
* Bayrak bağımsızlığımızın , vergi varlığımızın kanıtıdır.
* Çalışıp kazanmak olsun temel ilken, kazancının vergisini ver ki kalkınsın ülken .

* Unutmayınız ki atılan her okul temelinde vergi harcı vardır .
*  Geleceğin temeli, vereceğin vergi ; vermediğin vergi, geleceğin derdi .
* Ver vergini kalkındır devletini .
* İstiyorsan hakkını almak , vereceksin vergini muhakkak! Elbette olmaz , vermeden almak!
* İsteme hizmet benden , vergini tam vermeden .
* Vatana karşı gönlünde sevgi , düzenli olarak devlete verirsin vergi .
* Vergi sizden , hizmet bizden
* Çiçekler ilgi ile, çocuklar sevgi ile, ülkeler vergi ile büyürler .

* Vergi vermek zor değil,  zor olan geciktirmek . Geciktirme vergiyi üzme yüce devleti.
*Çalışıp kazanmak olsun temel ilken , kazancının vergisini ver ki kalkınsın ülken .
* Çağdaşlıksa sorunum , vergidir çözüm yolum .
* Vergi: Helal kazancın tacı , ekonominin ilacıdır .
* Vergi geleceğimizin teminatıdır .
*Vergi halkın çelik kasasıdır .
*Vergi bir toplumun yegane sermayesidir.
*Vergisiz bir devlet ayaksız bir masaya benzer.
*Bir çocuğun kumbarası neyse bir toplum için vergi sistemi odur.
*Vergiler geleceğimiz, gelecek ise bizimdir.
*Vergi verenin umudu, umudu olanın yarını vardır.
Köprü olacak vatanımızın yükselmesi için vergi!
*Zenginin vergisi, fakirin geçeceğidir.
*Nerde bu devlet deme, yatır vergiyi, gör devlet nerede!
*Kaçırılan vergi = enflasyon + işsizlik + terör Vergi verenin umudu, umudu olanın yarını vardır.
*Ne ekersen onu biçersin! Ne diye vergi vermezsin!
*Kazancın vergi oIsun, kalkınmada yerin oIsun.
*Vergide ben değil biz ilkesi; Vatanımız oIsun güzeIIikIer ülkesi Vergi kaçırılmasına sessiz kaIan, geleceğin yok olmasına göz yumandır.
*Ödemezseniz verginizi, biz çekeriz derdinizi! Kim ki vergiyi verdi, hizmeti o hak etti.
*Vergi devletin direği, bu direk miIIetin emeği! Vergi vermek zor değil, zor olan geciktirmek.
*Çiçekler ilgi ile çocuklar sevgi ile, üIkeIer vergi ile büyürler.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme