Özgürlük ve Sorumluluk İle İlgili Kompozisyon - Kompozisyon Örnekleri

Popüler Yayınlar

Özgürlük ve Sorumluluk İle İlgili Kompozisyon

    0

Özgürlük ve Sorumluluk İlişkisini Anlatan Kısa Bir Metin Yazın

Sorumluluk insanların yapmaları gereken yapmadıkları taktirde hem kendi hayatlarında hem de başka insanların hayatlarında aksamaların yaşanmasına neden olan işlerdir . Mesela bir memur düşünelim . Bu insanın görevine başlaması gereken saatte iş yerinde bulunmaması hem kendisi hem de işini yaptırmak isteyen insanlar için büyük bir sorun teşkil edecektir .

Özgürlük insanların dilediklerini yapabilmeleridir tabi dilediklerini yaparken başka insanların özgürlüklerine saygı duymak şartıyla . İnsanların sorumluluk alabilmeleri için özgür olmaları gerekir . Yani özgürlüğü elinde olmayan bir insanın sorumluluk alması mümkün değildir . Özgür olmayan  insanlar yalnızca emirleri yerine getirmekten ibaret bir hayat yaşar . Oysa sorumluluk istenilen , bilinçli bir eylemdir . Dinen de böyledir . Özgür olmayan , esir olan insanlar bazı dini sorumluluklardan muaf olurlar . Özgür olmayan insanları sorumlulukları yerine getirmediği için suçlamak mümkün değildir . Çünkü insan önce bir işi dilediği gibi yapabilme özgürlüğüne sahip olmalı ki daha sonra yaptığı işin sonuçlarına göre değerlendirilebilsin .


Kısacası özgürlük ve sorumluluk birbiri ile yakından ilgilidir . Sorumluluk alabilmek için özgür olmak gerekir , özgür kalabilmek için de sorumlulukları yerine getirmek gerekir . 

Hiç yorum yok:
Write yorum

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

© 2014 Kompozisyon Örnekleri. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.