Özgürlük ve Sorumluluk İle İlgili Kompozisyon

Özgürlük ve Sorumluluk İlişkisini Anlatan Kısa Bir Metin Yazın

Sorumluluk insanların yapmaları gereken yapmadıkları taktirde hem kendi hayatlarında hem de başka insanların hayatlarında aksamaların yaşanmasına neden olan işlerdir . Mesela bir memur düşünelim . Bu insanın görevine başlaması gereken saatte iş yerinde bulunmaması hem kendisi hem de işini yaptırmak isteyen insanlar için büyük bir sorun teşkil edecektir .

Özgürlük insanların dilediklerini yapabilmeleridir tabi dilediklerini yaparken başka insanların özgürlüklerine saygı duymak şartıyla . İnsanların sorumluluk alabilmeleri için özgür olmaları gerekir . Yani özgürlüğü elinde olmayan bir insanın sorumluluk alması mümkün değildir . Özgür olmayan  insanlar yalnızca emirleri yerine getirmekten ibaret bir hayat yaşar . Oysa sorumluluk istenilen , bilinçli bir eylemdir . Dinen de böyledir . Özgür olmayan , esir olan insanlar bazı dini sorumluluklardan muaf olurlar . Özgür olmayan insanları sorumlulukları yerine getirmediği için suçlamak mümkün değildir . Çünkü insan önce bir işi dilediği gibi yapabilme özgürlüğüne sahip olmalı ki daha sonra yaptığı işin sonuçlarına göre değerlendirilebilsin .


Kısacası özgürlük ve sorumluluk birbiri ile yakından ilgilidir . Sorumluluk alabilmek için özgür olmak gerekir , özgür kalabilmek için de sorumlulukları yerine getirmek gerekir . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme