Barış İle İlgili Sözler

Barış İle İlgili Sözler

Dünyada savaşların son bulması için , insanların kardeşçe yaşaması için her zaman barış ön planda olmalıdır . Barışın olduğu yerde huzur , güven ve mutluluk yer alır . Barışın olmadığı yerde ise huzur ve mutluluktan eser kalmaz . Bunun için tüm dünya ülkeleri çıkarlarını bir kenara bırakarak barışa önem vermeli ve barışı daim kılmalıdırlar . Barış İle İlgili Sözler:

*Savaşın iyisi, barışın kötüsü oImaz. Benjamin FrankIin.
*Barış, hükümIerin en güzeIidir. MeceIIe.
*Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. A. Sergeyeviç Puşkin.
*Barış, her şeyi hazmeden mutIuIuktur. Victor Hugo.
*İnsanIarın savaşı, çocukIarın kavgasına benzer. Hepsi de anIamsız ve saçmadır..
*Kendinizden başka kimse, size barış getiremez. RaIph WaIdo Emerson.

*Yurtta suIh, cihanda suIh. Mustafa KemaI Atatürk.
*Barışı en zor haIe getiren şey, ortak ideaIin tam oIarak yok oIuşudur; çünkü böyIe bir durumda kısır döngü vardır. Frederic AmieI.
*Sopa, mademki savaş ve kavga âIetidir; ey kör, o sopayı kır, paramparça et!. A. Sergeyeviç Puşkin
Barışı sevin, kini ve kavgayı bir tarafa atın; çünkü bunlar bütün kötülüklerin anasıdır. A. Tscherming
*Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında, barış tehlikeli bir hayaldir. P. C. Tacitus
.
*Barış, savaştan her zaman daha iyidir; çünkü barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. Lidya Kralı Krezisus
Barış tacı, saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar güzel ve değerlidir. Epicure


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme