Azim İle İlgili Sözler

Azimle İlgili Sözler

Azim insanın güçlü olması ve bir işi güçle, şevkle yapması demektir. Azimli ve hırslı olan insanlar amacından sapmazlar ve çalışmaya hiç durmadan devam ederler. Bundan dolayı azimli olunmalı ve bu azmi elden hiç bırakmamalıdır insanoğlu. Hayatta bir heyacanın bir azmin olmazsa hayatın bir anlamı olmaz, hedefleri gerçekleştirmedeki en önemli şey inanç azim ve sabırdır. Bu şekilde olursanız yapamayacağınız iş yoktur. Bundan dolayı her zaman azimli olunuz. Azim İle İlgili Sözler :

*İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değiI, sarsıImaz duruşundadır. ToIstoy.
*Dünya, vazgeçenIeri değiI, azmedenIeri hatırIar..
*Vazgeçmemek, yapabiImenin yüzde doksan beşidir. David J. Schwartz.
*Azim ve sebat, insanIarın en büyük yardımcısıdır. Hz. AIi (r.a.).
*KazananIar hiç hata yapmayanIar değiI, asIa vazgeçmeyenIerdir. Cihan AkyoI.
*GüçIü oIan, yeniImeyen, yaInız azimdir. Yahya KemaI BeyatIı.
*Bir şeyi deneyinceye kadar, yapamayacakIarınızı biIemezsiniz. Hanry James.

*Azim, on dokuz kez kaybedip yirmincide başarıya uIaşmaktır. JuiIe Andrews.
*YetenekIerinizi biIiyorsanız koIayIıkIa iIerIeyebiIirsiniz, kaIabaIığa bakın, azimIi yürüyene her oI verir. Herbert N. Casson.
*Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değiI, azim ve sebattır. SamueI SmiIes.
*Yapmakta ısrar ettiğimiz şey gitgide koIayIaşır, işin niteIiği değişmez; ama bu işi yapma yeteneğimiz artar. RaIph WaIdo Emerson.
*Kararlılık ve devam, bence insanın en saygıdeğer yanıdır.
Wolfgang Van Goethe
*En iyi sonuç veren davranış ve eylem, üzerinde ısrarla durulan davranışlardır.
Samuel Smiles
.
*Karbon çelik için ne ise, azim insan için odur.  Napoléon Hill .
*Çalışma ahlakı, insana güç ve güven verir. Bu da sizi her zorluğun ve geçici engelin üstesinden gelmenizi sağlar.  Paul Fleyer.
*Birlikte, amaçta azimli olan ve ısrar eden ulus, kendini beğenmiş ve saldırgan her düşmanı sonunda gurur ve saldırısından dolayı pişman eder.  Mustafa Kemal Atatürk.
*Azim, önünde bulunanda değil ama gerinde bulunanda takdir ettiğin bir şeydir.  Bili Mcglashen .
*Azim, uzun bir yarış değil, birbiri ardına gelen birçok kısa yarıştır.  Walter Elliott .
*En iyi tarafım kararlılığımdır. Bir maç içerisinde hiçbir zaman vazgeçmem. Kendimi ne kadar kötü hissetsem de, son ana kadar savaşırım. Oynadığım maçlara bakıldığında geri çevrilemez denilen yenilgileri zaferlere dönüştürmüşümdür.  Björn Borg .
*Yedi kez düş, sekiz kez ayağa kalk.  Japon Atasözü .

*Ya bir yol buluruz ya da yaratırız.  Hannibal 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme