Mehmet Akif Ersoy'un Kişiliği Maddeler Halinde

Mehmet Akif Ersoy'un Kişiliği Maddeler Halinde

* Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz, istiklal şairimizdir.
* İstiklal Marşı'nın yazan değerli milli şairimizdir.
* Küçük yaşta din eğitimi almış ve bu alanda kendini geliştirmiş, Fransızca, Farsça ve Arapçayı iyi bir şekilde bilmekteydi .
* Şiirlerinde genellikle İslam'ı anlatma amacı yer alır .
* Milli, epik, lirik, dini  yönlerde yazmıştır şiirlerini .
* Realist (gerçekçi)  bir şairdir .

* Şiirleri genellikle öğretici bir özellik gösterir .
* Konuşma dilini çok iyi kullanmış olan bir şairdir.
* Eserlerinde genellikle vatan, din ve ahlak ön plandadır.
* Şiirlerinin hepsini aruz ölçüsü ile yazmıştır.
* Birçok şiirleri manzum öykü özelliği gösterir.
* İslam dininin doğru bir şekilde anlaşılmasını amaç edinmiş, ancak İslam dini doğru bir şekilde anlaşılır ve hayata geçirilirse toplumların daha çok ilerleyeceğini ve gelişeceğini savunmuştur.
* Şiirlerinde sosyal problemlere de yer vermiştir. Örneğin Mahalle Kahvesi adlı esrinde boş insanların, tembel insanların zamanlarının çoğunu kahvelerde geçirdiğini anlatmıştır.
* İslam dinine bağlı, vatanını ve milletini çok seven bir insandı.
* Asım adlı şiirinde özlem duyduğu gençliğini belirtmiştir. Mehmet Akif Ersoy'a göre gençlik İslam dinini doğru bir şekilde anlayıp ve yaşamına aktarmasını bilir Batının da bilimini de alırsa ancak ve ancak bu şekilde toplumda ilerleme olur ve gençlik de görevini yerine getirmiş olur.
* Naturalist bir sanatçıdır.
* İstiklal Marşı, Safahat, Süleymaniye Kürsüsü, Asım, Gölgeler, Hatıralar, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde gibi bir çok eserleri bulunan kıymetli bir şairimizdir.
* Edebiyatın ahlaka da hizmet etmesini savunmuştur.
* Realizmi savunur.

* Dilini çok güzel ve başarılı bir şekilde kullanmıştır. Halkın dilini kullanmış ve halk diline çok önem vermiş  bir yazardır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme