İnsanlar Hangi Davranışları İle Çevre Kirliliğine Neden Olur ? Kompozisyon

İnsanlar Hangi Davranışları İle Çevre Kirliliğine Neden Olur

 İçinde yaşadığımız dünyamızda çevremizin kirlenmesi günden güne artmakta ve bunu yapan , bundan zarar görecek olan da yine biz insanlar olacağız . Çevre kirliliğinin en önemli sebebi insan eliyle olmaktadır . Nasıl mı anlatayım : Çevreye atılan atıklar , sanayi bacasından çıkan zehirli atık gazlar , pişirdiğimiz yemekleri suya katarak suyu kirletmek , toprağı , havayı kirletmek ve daha buna benzer birçok şey yaparak çevremize zarar vermekteyiz . Çevre kirliliği en sonunda bize zarar verecek , salgın hastalıklar baş gösterecek ,  kuraklık olacak , kıtlık olacak ...vb .

Nüfusun hızla artması , düzensiz şehirleşme , düzensiz sanayileşme , doğal kaynakların insafsızca harcanması ,  kişi başına düşen  kömür , su , kağıt , yiyecek ve daha birçok ihtiyacın artması , ormanlara piknik amacı ile giden insanların oraya atıklarını atmaları , sigara izmaritlerini söndürmeden orada bırakmaları ve bunun sonucunda ormanların yanması ve tahribe uğraması , hayvancılık yapılırken aşırı otlatma yapılması , akarsuların , göllerin kurutulması , kaçak avlanma yapılarak canlıların neslinin tükenmeye başlaması , şehirlerde oluşan gürültü kirliliği , teknolojik aletlerden yayılan radyasyon , arazinin hoyratça kullanılması , kanalizasyon sularının arıtılmaması , deniz araçları ve motorlu araçlardan çıkan dumanlar , gazlar ..vb gibi nedenlerden dolayı çevremiz iyice kirlenmektedir .


Çevre kirliliğinin engellenmesi için okullarda çevre bilinci ile eğitim verilmeli , çeşitli yerlere afişler asılarak doğaya nasıl verdiğimiz resim ve karikatür ile gösterilerek insanları bilgilendirmeli ve bilinçlendirmeliyiz . Gelecek nesillerin de temiz bir çevrede mutlu bir şekilde yaşaması için çevre kirliliğine bir an önce dur demeliyiz .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme