Refik Halit Karay Hakkında Bilgi

Refik Halit Karay Hakkında Bilgi

İstanbul'da 14 Mart 1888 yılında dünyaya gelmiştir.  Gazeteci , romancı ve aynı zamanda öykü yazarı olan Refik Halit Karay en çok Kurtuluş Savaşı'na karşı tutumu ve Anadolu yaşamının öykülerini anlatan eserleri  ile tanınan bir yazardır . Galatasaray Üniversitesini bitiren yazar daha sonra Hukuk mektebini bitirmiştir . Daha sonra  Maliye Nezaretinde katiplik görevinde bulunmuştur . İkinci meşrutiyetin ilanından sonra memurluğu bırakmıştır . Önce Serveti Fununda çalışmış , sonra Fecri Ati topluluğuna katılmış ve orada yazarlık yapmıştır . 

Tasviri Efkar , Zaman ve Vakit gazetelerinde çeşitli makaleleri yayınlanmıştır . Ayrıca Robert Koleji'nde Türkçe Öğretmenliği de yapmıştır . Damat Ferit ile yakın ilişkiler kurmuş ve İstanbul Hükümetinin yanında yer almıştır . İstanbul düşmandan temizlenince daha sonra  Beyrut'a kaçmış ve yıllar sonra af geldiğinde ülkesine dönmüştür . Tekrar gazetecilik yapmış ve  daha önce çıkarmış olduğu Aydede dergisini yeniden çıkarmıştır . Mizah öyküleri ile yazarlığa başlamıştır . 1919'da Memleket Hikayeleri adlı eserini yayınlamış ve 1920'lerden sonra daha açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır eserlerinde . Daha sonra roman yazarlığı yapmış ama Türk öykücülüğüne de yeni bir sayfa açmış bir yazardır .

Eserleri şunlardır :

* Öyküleri : Gurbet Hikayeleri , Memleket Hikayeleri
* Romanları : Ekmek Elden Su Gölden , İstanbul'un İç Yüzü , Bu Bizim Hayatımız , Yerini Seversen Fidan , Çete, Sürgün , Yezid'in Kızı , Kadınlar Tekkesi , Bugünün Saraylısı , Yeraltında Dünya Var , Anahtar , Karlıdağdaki Ateşi Nilgün ,  Ayın Ondördü gibi daha bir çok romanları bulunur .
*Anı : Bir Ömür Boyunca, Minelbab , İlelmihrab
* Günce : Bir Avuç Saçma , Tanrı'ya Şikayet , İlk Adım , Makyajlı Kadın , Üç Nesil Üç Hayat

* Mizah: Kirpinin Dedikleri , Sakın Aldanma İnanma Kanma , Ay Peşinde , Guguklu Saat , Ago Paşa'nın Hatıratı , Tanıdıklarım.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme