Okumanın Önemi İle İlgili Güzel Sözler ve Atasözleri

Okumanın Önemi İle İlgili Vecize Ve Atasözleri

Okumak  insanların yeni bilgiler öğrenmek amacı ile , kültürlerini geliştirmek amacı ile yaptıkları eylemdir . İnsan kendilerini geliştirmek için çeşitli türde kitaplar okumalı , kütüphanelere giderek araştırmalar yapmalı ve  yeni öğrenmeler edinmelidir . Okumak milletleri karanlıktan aydınlığa çıkarır ve insanlığın gelişimine katkı sağlar . Okumayan milletler başka milletlerin esareti altına girmeye mahkum kalırlar . Bunun için millet olarak her zaman okumalı ve bilimin ışığından faydalanmalıyız .  Okumak ile İlgili vecize ve atasözleri şunlardır:

*Okuma insanın zihinsel giysilerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şeyler okumak hem beyine hem kalbe bayağı giysiler dokur.
A. P. Gouthey

*Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz.
Benjamin Franklin.

*Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür, hayatımın seksen yılını bu işe verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem.
Wolfgang Van Goethe

*Üç çeşit okuyucu vardır; biri yargısız tat alır, üçüncüsü tat almadan yargıda bulunur ve ortadakiler, tat alarak yargıda bulunan ve yargıda bulunarak tat alanlar; bunlar aslında bir sanat eserini yeniden oluştururlar.
Wolfgang Van Goethe

*Hangi okuyucuyu mu isterim, en bağımsızını; beni, kendini ve dünyayı unutup yalnız kitabın içinde yaşayanı.
Wolfgang Van Goethe.

*Okuma, alışkanlıkların en asilidir.
Antoine Albalat

*Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim.
C. Henderson

*Eğitim sadece okumak değildir, okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir.
Cari Hilty

*Az bilmek için, çok okumak gereklidir.
Charles de Montesquieu

*Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın; fakat inan bana, ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım.
Charles de Montesquieu

*Kitapsız yaşamak, kör, sağır, diIsiz yaşamaktır.  ( Seneca )

*OkuIda okudukIarı iIe yetinenIer, yaInız bakıcıIarıyIa konuşabiIen çocukIara benzerler Voltaire

*Okumasını biIirsen her insanın bir kitap oIduğunu göreceksin. W. E. Channing.

*Eğitim sadece okumak değiIdir, okudukIarı üzerinde düşünebiImek yeteneğidir..

*Okumayı sevmeyene dokuz hoca az. (Atasözü) 

*İnsanlığa başlıca borcumuz: Bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır.  ŞEMSETTİN SAMİ

*Okumak, kadın ve erkek her müslümana farzdır. - HZ MUHAMMED 

*Okumak bir deva, anlamak bir şifadır. - R. Necdet Evrimer 

*Okunacak en büyük kitap insandır. - Hacı Bektaş Veli .

*Okuyan insan fenalığa vakit bulamaz. (Atasözü) .

*Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz. - Montaigne .

İlim Çin de bile olsa gidin arayınız. Hz. Muhammed.

*Alim unutmuş, kalem unutmamış. 

*Bana bir harf öğretenin kulu, kölesi olurum. Hz. Ali.

*Kitaplardan yoksun olan ülkeler, adaletin yararlarından da yoksun olur. Namık Kemal. 

*Güneş dünyayı, kitap insanları aydınlatır. M. Kemal ATATÜRK.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme