İletişim Formu

Okumanın Önemi İle İlgili Güzel Sözler ve Atasözleri

Okumanın Önemi İle İlgili Vecize Ve Atasözleri

Okumak  insanların yeni bilgiler öğrenmek amacı ile , kültürlerini geliştirmek amacı ile yaptıkları eylemdir . İnsan kendilerini geliştirmek için çeşitli türde kitaplar okumalı , kütüphanelere giderek araştırmalar yapmalı ve  yeni öğrenmeler edinmelidir . Okumak milletleri karanlıktan aydınlığa çıkarır ve insanlığın gelişimine katkı sağlar . Okumayan milletler başka milletlerin esareti altına girmeye mahkum kalırlar . Bunun için millet olarak her zaman okumalı ve bilimin ışığından faydalanmalıyız .  Okumak ile İlgili vecize ve atasözleri şunlardır:

*Okuma insanın zihinsel giysilerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şeyler okumak hem beyine hem kalbe bayağı giysiler dokur.
A. P. Gouthey

*Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz.
Benjamin Franklin.

*Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür, hayatımın seksen yılını bu işe verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem.
Wolfgang Van Goethe

*Üç çeşit okuyucu vardır; biri yargısız tat alır, üçüncüsü tat almadan yargıda bulunur ve ortadakiler, tat alarak yargıda bulunan ve yargıda bulunarak tat alanlar; bunlar aslında bir sanat eserini yeniden oluştururlar.
Wolfgang Van Goethe

*Hangi okuyucuyu mu isterim, en bağımsızını; beni, kendini ve dünyayı unutup yalnız kitabın içinde yaşayanı.
Wolfgang Van Goethe.

*Okuma, alışkanlıkların en asilidir.
Antoine Albalat

*Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim.
C. Henderson

*Eğitim sadece okumak değildir, okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir.
Cari Hilty

*Az bilmek için, çok okumak gereklidir.
Charles de Montesquieu

*Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın; fakat inan bana, ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım.
Charles de Montesquieu

*Kitapsız yaşamak, kör, sağır, diIsiz yaşamaktır.  ( Seneca )

*OkuIda okudukIarı iIe yetinenIer, yaInız bakıcıIarıyIa konuşabiIen çocukIara benzerler Voltaire

*Okumasını biIirsen her insanın bir kitap oIduğunu göreceksin. W. E. Channing.

*Eğitim sadece okumak değiIdir, okudukIarı üzerinde düşünebiImek yeteneğidir..

*Okumayı sevmeyene dokuz hoca az. (Atasözü) 

*İnsanlığa başlıca borcumuz: Bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır.  ŞEMSETTİN SAMİ

*Okumak, kadın ve erkek her müslümana farzdır. - HZ MUHAMMED 

*Okumak bir deva, anlamak bir şifadır. - R. Necdet Evrimer 

*Okunacak en büyük kitap insandır. - Hacı Bektaş Veli .

*Okuyan insan fenalığa vakit bulamaz. (Atasözü) .

*Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz. - Montaigne .

İlim Çin de bile olsa gidin arayınız. Hz. Muhammed.

*Alim unutmuş, kalem unutmamış. 

*Bana bir harf öğretenin kulu, kölesi olurum. Hz. Ali.

*Kitaplardan yoksun olan ülkeler, adaletin yararlarından da yoksun olur. Namık Kemal. 

*Güneş dünyayı, kitap insanları aydınlatır. M. Kemal ATATÜRK.

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.