Öğrencinin Başarısında Doğuştan Gelen Özellikler Daha Önemlidir Konusu İle İlgili Münazara

Öğrencinin Başarısında Doğuştan Gelen  Özellikler Daha Önemlidir Konusu İle İlgili Münazara

Öğrencinin başarısında doğuştan gelen özellikler daha önemlidir çünkü her kişinin  zekası aynı değildir . Kimisi ileri bir zekaya sahip olur yani üstün zekalı olur , kimisi de orta zekalı ya da daha az bir zekaya sahiptir .

Öğrencinin başarısında etkili olan özellik öğrencinin genlerinde olan yani kalıtımla geçen özellikleridir . Zeka doğuştan gelir çünkü bir birey ne kadar çok çalışırsa çalışsın belli bir zeka kapasitesine sahip değilse o birey başaramaz . Örneğin ; kimi öğrenciler sayısal alanda başarılı , kimi öğrenciler sözel alanda başarılı , kimi öğrenciler de eşit ağırlık bölümünde başarılıyken kimi öğrenciler bunların hiç birinde de başarılı olamayabilir . Çünkü zeka doğuştan  gelen bir özelliktir . Nasıl ki yetenek doğuştan geliyor ve  kişi yeteneği alanda ilerleme kaydediyorsa zeka da doğuştan gelir ve kişi kendini daha da geliştirerek  bu üstün zekasını kullanır .  Mesela bazı öğrenciler matematikte çok iyi ve üretici düşünceye sahipken bazı öğrenciler en basit problemi bile yapamazlar ,  ya da bazı öğrenciler matematik dersine ne kadar çalışırlarsa çalışsın belli bir yere kadar gelebilir ve fazla ilerleme kaydedemezler . İşte burada devreye giren kalıtım olacaktır . Çünkü doğuştan matematiğe yeteneği olan ve matematik zekası yüksek olan kişi problemleri daha kolay kavrayabilecek ve daha kolay yollardan da çözmeyi başarabilecektir . Kimi öğrencilerin süper bir hafızası vardır ve sözel yeteneği inanılmaz derecede yüksektir .  İşte burada da doğuştan gelen  , anne ve babadan ya da atalarından geçen genler yardımı ile çocuk sözel alanda başarılı olmuştur .   Kimi öğrenciler ise psikomotor alanda daha başarılı ve bu alana dayanan her işi ustalıkla yapabilmektedirler . Öğrencinin başarısı doğuştan geldiği için bunu asla değiştiremeyiz ve inkar edemeyiz .


Kısacası insanların başarılı olmasında en önemli etken doğuştan gelen zekadır . Nasıl ki bir balıkta doğuştan kanat olmadığı için ne yaparsak yapalım onun uçmasını sağlayamazsak , bir bireyde de genlerle gelen zeka yoksa başarılı olmaz . 

Öğrencinin Başarısında Disiplin ve Çalışma En Önemli Etkendir Konulu Münazara

6 yorum:

Deneme