Geçmişten Günümüze Evleri Konu Alan Bir Deneme

Geçmişten Günümüze Evleri Konu Alan Bir Deneme

Ev insanın barınma ve korunma ihtiyacını sağlayan yapılardır. Evler sayesinde  dışarıdaki tehlikelerden korunuruz ve  rahat yaşam sürmeyi isteriz .  Her dönemin  evleri kendi  zamanına göre yapılmıştır ve çeşitlilik gösterir . Önceleri soğuktan , sıcaktan ve birçok tehlikeden korunmak amacı ile çeşitli evler yapmışlardır .

İlk insanlar  avcılık ve toplayıcılık ile uğraştıkları için mağaralarda ve kovuklarda yaşamışlardır . Çünkü o dönemin gereği öyleydi . Daha sonra ahşaptan evler yapılmış taştan evler yapılmış ve ahşaptan evler yapmışlardır . Evlerin neyden yapıldığı o bölgenin iklim koşulları ile de ilgiliydi .  Sıcak bir bölgede  yaşanıyorsa evler taştan yapılır , yağışın olduğu bölgede ise evler ahşaptan yapılmıştır . İlk zamanlarda yapılan evler genellikle tek katlı ve  küçük evlerdi . Bilim ve teknolojinin gelişmesi ve insanlığın hızla gelişmesi ile evler de çeşitlik kazanmış ve daha farklı ev biçimleri yapılmaya başlamıştır . Evlerin odaları çoğalmış ve odalar daha da geniş yapılmaya başlanmıştır . Evlerin yapımında kullanılan malzeme çeşidinde ve  evlerin görünümünde de  farklılıklar olmuştur . Eskiden evler genelde müstakil olurken günümüzde ise çok katlı binalar olmuş ve ev ile ilgili çok farklı daireler yapılmıştır . Evler çoğalmış ama eskisi kalitedeki gibi evler olmamıştır . Örneğin  Kastamonu'da yapılan evlerin her bölümü çok  gösterişli ve kaliteli bir şekilde yapılmış ve temeli iyi atıldığı için yıkılmamış ve hala günümüze kadar gelerek varlığını sürdürmeye devam etmiştir . Günümüzde de güzel evler yapılmaktadır fakat detaya çok önem verilmemektedir. 


Eskiden köylerde toprak ev yaygınken günümüzde artık köylerde de evler betondan yapılan evler haline gelmiştir . Evlerin yapımında kereste , taş , tuğla , cam , beton , çelik gibi malzemeler kullanılarak evler yapılmaktadır .  Köyden kente göç yaşandığı için  şehirde nüfus artmış ve bu da daha fazla ev ihtiyacını ortaya çıkarmış ve çok katlı binalar yapılmış ve insanlar bir binanın içinde yaşamaya başlamışlardır ve çeşitli ev biçimleri de yapılmaya başlanmıştır .

1 yorum:

Deneme