Çevre Kirliliği İle İlgili Deneme Örneği

Çevre Kirliliği İle İlgili Deneme

Dünyanın hızla küreselleşmesi sonucunda doğamızda da birtakım değişiklikler meydana gelmiştir .  Sanayinin hızla gelişmesi ile , teknolojinin hızla gelişmesi ile birtakım çevre sorunları da beraberinde gelmiştir . Çevre  kirliliğine neden olan en önemli etkenlerden biri sanayi kuruluşlarından zehirli karbon gazlarının havaya gitmesidir .

Çevre kirliliğine neden olan şey insanların bilinçsiz  davranmasıdır . Çevrenin insanın eliyle kirletilmesi ve bozulması çevre kirliliğinin nedenidir . İnsan çevre kirliliğini önlemek için ilk önce kendi evinin çevresinden temizliğe başlamalıdır . Örneğin;  çevresine çöp atmamalı , atanları uyarmalıdır .  Çevrenin insan eliyle bozulması sonucunda hava , toprak , su ,  temiz olma özelliğini kaybetmekte ve bu da yine insana zarar vermektedir . Doğal dengenin düzeni ile oynayan biz insanlar  çevremizi günden güne kötüleştirmekteyiz . Evlerde kullandığımız kömürün havaya karışması , biyolojik ve kimyasal silahların kullanılması ve bunların çevreye atılması , Bilinçsiz avcılık yapılması , ormanlara zarar verilmesi ve ağaçların kesilerek yeşil alanların yok edilmesi , tarım ilaçlarının toprağa karışarak toprağın doğal yapısını bozması , nükleer silahların kullanılması ile çevreye radyasyon yayılması sonucunda çevre kirliliği ortaya çıkmaktadır .

Çevremiz kirlenmeye devam ederse bu durum sağlığımızı ve geleceğimizi ciddi şekilde tehdit edecektir . Çevremizin kirlenmesi sonucunda ; küresel ısınma artacak ve iklim değişiklikleri ortaya çıkacak , dünyanın doğal dengesi bozulacak , su kaynakları hızla tükenecek , enerji ve yiyecek  kıtlığı yaşanmaya başlayacak , canlıların nesli tükenecek ve biyolojik  çeşitlilik azalmaya başlayacaktır . Bundan dolayı bilinçli üretici ve bilinçli tüketici olarak çevremizin doğal yapısıyla uğraşmamalıyız , zarar verdiğimiz çevre gün gelecek bize zarar verecektir . Bundan dolayı çevremizi kirletmeyelim ve onu hep temiz tutalım .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme