Özgürlük Konulu Kompozisyon

Özgürlük Konulu Kompozisyon


Özgürlük başka insanların  özgürlüğünü engellemeden dilediğini yapmaktır . Özgürlük  insanlar için çok önemlidir . Başka milletlerin egemenliği altına girmeden , özgürce yaşamak ise Türk Milleti'nin hedefi olmuştur . Kişisel hak ve özgürlükler , sosyal ve ekonomik özgürlükler ve haklar ve siyasi özgürlükler bulunmaktadır.


 Özgür düşüncenin gelişmediği bir ülkede ilim ve fen gelişmez ,  o  ülkeler geriler . Özgürlüğün kısıtlandığı ülkelerde insanlar istediği gibi davranamaz ve yaşayamazlar . Baskın ve zorlama ile insanlara zorla bir şey yaptırmak özgürlüğün önündeki en büyük engel olur . Özgürce yaşayabilmek için demokrasinin , cumhuriyetin kıymeti bilinmeli ve o değerlere sahip çıkılmalıdır . Özgür düşünce toplumdaki bütün insanlara benimsetilmelidir . Başka milletin egemenliği altında kalan bir millet istediği gibi kültürünü , dini inanışını , gelenek ve göreneklerini , örf ve adetlerini yaşayamaz . Özgürce yaşamayan insanların içinde hep bir özlem kalır.

Bunun için  Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymeti bilinmeli , milli birlik ve beraberlik içine hareket edilerek bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü korumalı ve ona sahip çıkmalıyız . Çünkü özgürlük bir milletin simgesidir . İnsanın özgürlüğü , istediği her şeyi yapabilmesinde değil , istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındandır . Özgürlüğünüze sahip çıkın ve bir olun ki kimse vatanınızı bölüp özgürlüğünüzü elinizden almasın .

Özgürlük İle İlgili Güzel Sözler

3 yorum:

Deneme