Milli Kültürümüzü Milli Eğitim Politikasıyla Gelecek Nesillere Taşımazsak Neler Olabilir?

Milli Kültürümüzü Milli Eğitim Politikasıyla Gelecek Nesillere Taşımazsak Neler Olabilir?

Milli kültür milletin yaşayış tarzını , gelenek ve göreneklerini , örf ve adetlerini ve daha bir çok şeyi içine alabilen kültürdür. Milli kültür milletin kendi içinden, kendi özünden çıkan kültürdür. Milli kültürümüzü milli eğitim politikasıyla gelecek nesillere aktarmazsak milli kültürümüz zayıflar ve yok almaya mahkum kalır.

Bir millet milli kültürünü her zaman milli eğitim politikası ile şekillendirmelidir . Çünkü milli eğitim politikası ile şekillenen milli kültür kimliğini kaybetmez  ve gelecek nesillere de aktarılır . Gelecek nesillere aktarılmayan milli kültür eriyip yok olur . Gelecek nesiller başka kültürlerin etkisinde kalır ve özenti bir nesil ortaya çıkar . Başka kültürlerin giyim tarzını , yaşayış tarzını ve gelenek göreneklerini benimser ve Türklüğünden hiçbir eser kalmaz ve kendi olmaz .


Milli kültürümüzün daim olabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için milli eğitim politikası içinde her zaman kendi kültürümüzün ögeleri bulunmalı ve kendi özümüzü kaybetmemeliyiz . Kendi özünü , kimliğini kaybeden milletler başka milletlerin boyunduruğu altında yaşamını sürdürmeye mecbur kalırlar . Bunu sağlamak adına milli eğitim politikalarımız okullarda kültürümüze ait tüm maddi ve manevi ögeleri yeni nesle öğretmeye yönelik olarak düzenlenmelidir .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme