Kızılay Haftası İle İlgili Kompozisyon Örneği

     Her yıl 29 Ekim ve 4 Kasım Kasım tarihleri arası Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır . Dünyada savaşlar ve felaketlerde insanlar arasında hiçbir dil , din , ırk ayrımı yapmaksızın herkese yardım edecek bir kuruluş fikri Avrupalı Devlet adamları tarafından kabul edildi ve 1859 yılında bir dernek kuruldu . Bu dernek daha sonra Kızılhaç adını aldı . Ülkemizde ise 1868 yılında Yaralı Askerlere Yardım Derneği kuruldu ve bu derneğin adı daha sonra Hilal – i Ahmer adını aldı . Cumhuriyetin ilanından sonra ise bu derneğin adı Türkçeleştirilerek Kızılay adını aldı .

     Kızılay sel , deprem , heyelan , salgın hastalık , yangın vb. Durumlarda insanların yardımlarına koşar . Yiyecek sıkıntısı , barınma sorunu yaşayan afetzedelerin imdadına yetişir . Yalnızca giyecek ya da içecek yardımı değil aynı zamanda geçici hastaneler kurarak sağlık ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasını da sağlar .

    Kızılay evrensel bir yardım anlayışı ve insan sevgisi ile yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da her türlü savaş , deprem  vb. Felaketlerde hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlara yardım eder . Kızılay bu yardımları götürürken gerekli maddi desteği üyelerinin yardımı , gönüllü bağışlar ve satılan kızılay pulları ile sağlar .

     Ülkemizin yüz akı olan Kızılay Türk milletinin sevgisi ve desteği ile Türk milletinin yardımseverliğini ve Türk insanının şefkatini hem yurt içinde hem yurt dışında göstermektedir . Hepimiz böylesi bir kuruluşa yardımcı olarak varlığını güçlenerek devam ettirmesine katkıda bulunmalıyız .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme