Eski Türklerde Toplum Hayatı Konulu Deneme

Eski Türklerde Toplum Hayatı Konulu Deneme

Türklerin yaşadığı yerlerde iklim koşulları çok ağırdı . Çok soğuk ve çetin kışlar geçiyordu . Bu iklim Türklerin savaşçı özelliklerini daha da güçlendiriyor ve onların daha da mücadeleci bir yapıya sahip olmasını sağlıyordu . Türklerin yaşam biçimi göçebe hayat şeklindeydi . Atlı göçebe yani konargöçer bir hayat tarzını benimsemişlerdi . Onların göçebe yaşam tarzı bağımsız  yaşama bilincini geliştirmişti . 

Türklerin yaşadığı bölgenin iklim şartlarından dolayı savaşçılık özellikleri gelişmiştir . Aile yapısı şöyle oluşmaktaydı . Aileye oğuş denirdi . Ailelerin birleşmesi ile urug oluşurdu . Urugların oluşması ile boy , boyların oluşması ile de budun yani millet oluşmaktaydı . Türklerde sınıf ayrımı yoktu . Göçebe hayat olduğu için  suç ve cezası olanlara kısa süreli  hapis sistemi uygulanırdı . Gelenek ve göreneklere önem verilir töreye göre hareket edilirdi . Devlete ihanetin cezası idamdı . Gök Tanrı inanışı hakimdi . Kötü insanların tamuya yani cehenneme , iyi insanların uçmağa yani cennete gideceğine  inanılırdı .


Türk toplumunda at çok önemli bir yere sahiptir . Hem ulaşımın kolaylaşmasını sağlamış hem de Türklerin savaşçı özelliklerini geliştirmiştir . Din adamlarına kam ya da baksı denilirdi . Yerleşik hayat olmadığı için tarım fazla gelişmemiştir . Hayvancılık ile geçinirlerdi . Ok atma ve at yarışı ile ilgili etkinlikler düzenlenirdi .  Kahramanları ya da hükümdarları öldüğü zaman öldürdükleri kişi sayısı kadar balbal  denen taşlar dikilirdi . İpekten kumaşlar yapılırdı . Çok farklı dinlere inanmışlardır . Boylar arasında mücadeleler yaşanırdı .  Güneş, gök, ay, yer ve su kutsal kabul edilir bunun için kurban kesilirdi . Göçebe oldukları için yazılı kültür gelişmemiş sözlü kültür gelişmiştir. Sav, sagu, koşuk gibi türler gelişmiştir . Kopuz eşliğinde müzikler söylenirdi …

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme