Dil ve Kültür Arasındaki İlişki Konulu Kompozisyon Örneği

Dil Ve Kültür Arasındaki İlişki Konulu Kompozisyon

Dil  insanlar arasındaki iletişimi sağlayan , duygu ve düşünceleri ifade eden unsurdur . Kültür ise bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin toplumudur . Dil ve kültür bir birileri ile yakın bir ilişki içerisindedirler . Kültürün temel unsuru dildir . Bir milletin  insanları arasındaki etki ve iletişim dil ile kurulur . Halkın arasındaki ortak duygu ve düşünceler , gelenek ve görenekler dil sayesinde yarınlara aktarılır .

Dil  insanları birbirine bağladığı için bir kültür taşıyıcısı ve bir kültür aktarıcısıdır . Dil kültürü , kültür de dili  desteklemektedir .  Bir milletin tarihi , coğrafyası , gelenek ve görenekleri , örf ve adetleri , ilim ve bilimi ve ortak değerleri dilin içindedir . Dil milleti  bünyesinde toplayarak  birleştirmektedir . Milletler duygu ve düşüncelerini yazıya aktardıkları zaman  daha  güçlü bir birliktelik oluşur . Dil bir milletin kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak olan temel yapı taşıdır . Dil sayesinde milletlerin geçmişleri , tarihleri , gelenek ve görenekleri hakkında bilgi edinebilir . Örneğin Göktürk Kitabeleri sayesinde Göktürk Devletinin yaşayış tarzı , tarihi , gelenek görenekleri , sanatı , müziği , edebiyatı .. vs hakkında bilgiye sahip oluruz . Bundan dolayı kültür ve dil birbirleri ile bütünlük gösterir .

 Yazarlar , şairler , tarihçiler , sanatkarlar duygu ve düşüncelerini dil ile ifade ederler . Türk milletinin gelenek ve görenekleri , örf ve adetleri de yine atasözlerinde , özdeyişli sözlerde ve deyimlerde hayat bulmuştur . Bir Yunus Emre şiirlerinde,  istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde  duygu ve düşüncelerini dile getirmiş ve kültür denilen yapı da bunu desteklemiştir .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme