Bilim ve Sanatın Gelişmesi Ülkemizi Nasıl Etkiler Konulu Kompozisyon

BİLİM VE SANATIN GELİŞMESİ ÜLKEMİZİ NASIL ETKİLER KONULU KOMPOZİSYON

Ülkemizde bilim ve sanata verilen önem büyüktür . Çünkü bir ülkede bilim  ve sanata ne kadar çok önem verilirse o ülke daha çok ilerler . Bilim  tarafsızdır , nettir , objektiftir bundan dolayı ülkeleri geliştirir .  Sanat ise güzele ulaşma çabası , güzeli bulma etkinliğidir .

Bir ülkede bilim ve sanat gelişmezse insanlar dogmatik bilgiler ile yetinmek zorunda kalırlar .  Yeni icat edilen teknolojilerden haberleri olmaz , dış dünyaya kapalı bir toplum haline gelirler . Sanat ise insandaki güzel düşünceleri ve dünyaya güzel gözle bakma etkinliğini ortaya çıkarır .  Sanat sayesinde insanlar duygularını özgür bir şekilde  resmederler . Sanat ve bilime önem verilmezse o ülke gerilemeye devam eder .  Sanatsız kalan bir milletin hayat damarları kopmuştur, der Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bilimle ilgili olarak da şunu söyler Mustafa Kemal Atatürk ; '' Bilim gerçeği bilmektir'', Atatürk bu sözü ile bilim  ve sanatın önemini vurgulamıştır.


Ülkemizin gelişmesini , çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmasını istiyorsak bilim ve sanayi yönünde gelişmeliyiz ve bunları gelecek nesillere de aktarmalıyız .

2 yorum:

Deneme