Atatürk ulusumuza hangi konularda önderlik etmiştir ?

Atatürk ulusumuza hangi konularda önderlik etmiştir ?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ulusumuza birçok  konuda örnek ve önder olmuştur . Her şeyden önce milli birlik  ve beraberliğin önemini milletine benimsetmiş ve bunu yaygınlaştırmıştır .  Cumhuriyet yönetimini halka mal etmiş ve halkın cumhuriyete sahip çıkmasını istemiştir . Ülkesine yeni inkılaplar getirmiş ve bu inkılapları benimsememizi sağlamıştır .

Askeri dehası ile , eğitim dehası ile , bilim adamı dehası ile milletine örnek olan ender şahsiyetlerden biri olmuştur . Kişiliği ve düzgün karakteri ile çalışmaya çok önem vermiştir ve milletine yeni ve farklı uygulamalar getirmiştir . Gazi Mustafa Kemal bize başka ülkelerin himayesi altına girmemeyi ve bağımsızlığımızın ne kadar önemli olduğu konularında önder olmuştur . Akılcılığı ve bilimselliği ön planda tutarak halkına önderlik etmiştir . Çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşabilmek için  çok çalışılması gerektiğini milletine  bunu uygulayarak göstermiştir . Atatürk ilke ve inkılaplarını ülkesinde yayarak bu ilke ve inkılapları halkına mal etmiştir .

Buradan da anlaşılacağı üzere Atatürk çok çalışkan , zeki bir insan olması ile vatanına ve milletine örnek olmuş saygıdeğer bir şahsiyettir . Onun kıymetini bilmeniz ve onun değerlerine sahip çıkmanız dileği ile..

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme