İletişim Formu

Atatürk ulusumuza hangi konularda önderlik etmiştir ?

Atatürk ulusumuza hangi konularda önderlik etmiştir ?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ulusumuza birçok  konuda örnek ve önder olmuştur . Her şeyden önce milli birlik  ve beraberliğin önemini milletine benimsetmiş ve bunu yaygınlaştırmıştır .  Cumhuriyet yönetimini halka mal etmiş ve halkın cumhuriyete sahip çıkmasını istemiştir . Ülkesine yeni inkılaplar getirmiş ve bu inkılapları benimsememizi sağlamıştır .

Askeri dehası ile , eğitim dehası ile , bilim adamı dehası ile milletine örnek olan ender şahsiyetlerden biri olmuştur . Kişiliği ve düzgün karakteri ile çalışmaya çok önem vermiştir ve milletine yeni ve farklı uygulamalar getirmiştir . Gazi Mustafa Kemal bize başka ülkelerin himayesi altına girmemeyi ve bağımsızlığımızın ne kadar önemli olduğu konularında önder olmuştur . Akılcılığı ve bilimselliği ön planda tutarak halkına önderlik etmiştir . Çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşabilmek için  çok çalışılması gerektiğini milletine  bunu uygulayarak göstermiştir . Atatürk ilke ve inkılaplarını ülkesinde yayarak bu ilke ve inkılapları halkına mal etmiştir .

Buradan da anlaşılacağı üzere Atatürk çok çalışkan , zeki bir insan olması ile vatanına ve milletine örnek olmuş saygıdeğer bir şahsiyettir . Onun kıymetini bilmeniz ve onun değerlerine sahip çıkmanız dileği ile..

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.