İletişim Formu

Hikayeci tarih yazıcılığı ile bilimsel tarih yazıcılığı arasındaki farklar:

Hikayeci tarih yazıcılığı ile bilimsel tarih yazıcılığı arasındaki farklar:

a)) Hikayeci Tarih Yazıcılığı:

*Yer ve zaman ilişkisi dikkate alınır fakat neden-sonuç ilişkisi gözetilmez,

* Efsanelere yer verilir., masal şeklinde anlatımı vardır,

* Fazla bilgi aktarımı ön plandadır,

*Hikayeci Tarih Yazıcığı ilk olarak şiir şeklinde ağızdan ağıza aktarılarak  anlatılan hatıralar şeklinde ortaya çıkmıştır,

* Hikayeci Tarih Yazıcılığını  öncü ismi Heredot ve Hekataios’dur.

* Herodot tarihin babası olarak bilinir, tarihi  kompozisyon gibi bir düzen ve tertip içinde  aktarmıştır.

* Hikayeci Tarih Yazıcılığının ilk örneklerine epos denmiştir.

* İlk dönemlerdeki şiirsel tarz  nesre  çevrilerek hikayeleştirilmiştir.

b) Bilimsel Tarih Yazcılığı:

*Bilimsel tarih yazıcılığı  gelişmiş, modern tarih yazıcılığının temelini oluşturur.

*Hikayeci tarih yazıcılığı gibi hikaye şeklinde anlatımı yoktur.

*Yer ve zaman vardır, neden sonuç ilişkisi vardır, tarafsızdır ve belgelere dayanır.Yani bilimselliğe dayanır.


Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.