Hikayeci tarih yazıcılığı ile bilimsel tarih yazıcılığı arasındaki farklar:

Hikayeci tarih yazıcılığı ile bilimsel tarih yazıcılığı arasındaki farklar:

a)) Hikayeci Tarih Yazıcılığı:

*Yer ve zaman ilişkisi dikkate alınır fakat neden-sonuç ilişkisi gözetilmez,

* Efsanelere yer verilir., masal şeklinde anlatımı vardır,

* Fazla bilgi aktarımı ön plandadır,

*Hikayeci Tarih Yazıcığı ilk olarak şiir şeklinde ağızdan ağıza aktarılarak  anlatılan hatıralar şeklinde ortaya çıkmıştır,

* Hikayeci Tarih Yazıcılığını  öncü ismi Heredot ve Hekataios’dur.

* Herodot tarihin babası olarak bilinir, tarihi  kompozisyon gibi bir düzen ve tertip içinde  aktarmıştır.

* Hikayeci Tarih Yazıcılığının ilk örneklerine epos denmiştir.

* İlk dönemlerdeki şiirsel tarz  nesre  çevrilerek hikayeleştirilmiştir.

b) Bilimsel Tarih Yazcılığı:

*Bilimsel tarih yazıcılığı  gelişmiş, modern tarih yazıcılığının temelini oluşturur.

*Hikayeci tarih yazıcılığı gibi hikaye şeklinde anlatımı yoktur.

*Yer ve zaman vardır, neden sonuç ilişkisi vardır, tarafsızdır ve belgelere dayanır.Yani bilimselliğe dayanır.


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme