Dili Korumanın Önemi

Özet : " Dili korumanın önemi " ile ilgili kompozisyon örneği .

     Dil bir millete ait olmanın en temel gerekliliklerinden biridir. İnsanlar ana dillerinin sahibi olduğu millete ait hissederler kendilerini . Hatta bir bilim adamı ama dili insanların zor durumda kaldıklarında bir anda haykırdıklarındaki dil olarak tanımlar.  Bu sebeple insanlar ana dillerine gözü gibi bakmalı, onu korumak ve geliştirmek için gayret göstermelidir.      

     Dil her şeyden önce kültürün aktarıcısıdır . Yani bir milletin tarih içerisindeki maddi ve manevi tüm birikimleri dil sayesinde gelecek kuşaklara aktarılabilir.  Ayrıca kendi dilimiz dışında hangi dil aşklarımızı,  sevdalarımızı, ayrılıklarımızı gönlümüzden geçtiği gibi anlatmaya yetebilir.  Bu yüzden değil midir  asırlar boyu en yalın Türkçe ile söylenen türkülerin dilden dile dolaşması.  Bu sebeple dilimize sahip çıkmalıyız ki onu yabancı fikirler , düşünceler istila etmesin .


     Bir dil yabancı kelimelerin istilasına uğradığı zaman o dili konuşan insanlar, dillerine kelimelerini aldıkları milletin adetlerini , yaşam biçimini ve düşünce yapısını da benimsemeye başlar . Kısa bir zaman sonra da benliğini kaybeder . Asla " iki kelime İngilizceyle dünyanın sonu mu gelirmiş" diye düşünmemeliyiz . Dünyanın sonu gelmez ama bizim kültürümüzün ve benliğimizin sonu gelebilir .

2 yorum:

Deneme