İlköğretim Haftası İle İlgili Kompozisyon Örneği

     Eğitim ve öğretim bir milletin en hayati faaliyetlerinin başında gelmektedir . İyi eğitilmemiş , çağın gereklerine uygun bir şekilde donatılmamış çocuklardan ve gençlerden oluşan bir toplumun ilerlemesi ve gelişmesi mümkün değildir . İşte eğitim ve öğretimin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl okulların açıldığı ilk hafta ilköğretim haftası olarak kutlanmaktadır .

     İlköğretim haftası eğitim öğretim konusu üzerinde düşünmemizi ve bilinçlenmemizi sağlamak açısından son derece faydalıdır . Aslında ilköğretim haftası içerisinde yapılan etkinlikler bir nevi eğitim öğretime dikkat çekmektir . Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk bizlere hedef olarak en çağdaş olarak görülen milletlerden daha üstün olmayı göstermiştir . Bunu sağlamak da çalışmakla , hem de her geçen gün daha fazla çalışmakla mümkün olabilir . Ülkemizi iç ve dış tehditlere karşı korumanın yolu daha güçlü olabilmekten geçer . Günümüz dünyasında güç yalnızca nüfusun kalabalık olması değildir . Dünyada söz sahibi olmak artık kaba kuvvetle değil bilimle mümkün olabilmektedir . Bu sebeple ilime ve bilgiye küçük yaşlardan itibaren büyük değer vermek gerekmektedir .


     Okulların açıldığı haftayı hem öğrenciler hem veliler hem de yöneticiler ve öğretmenler olarak yeni umutların filizlendiği bir başlangıç olarak görmek ve bir milat olarak değerlendirmek gerekir . Bu haftanın içerisinde yapılacak olarak etkinliklerle öğrencilere okulu ve eğitimi sevdirirsek ilerleyen yıllarda ülkesine ve milletine bağlı bireyler yetiştirmeyi başarabiliriz .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme