Dostluk ve Arkadaşlık İle Atasözleri ve Açıklamaları

Özet : Dostluk ve arkadaşlıkla ilgili atasözleri ve açıklamaları 

Dost kara günde belli olur

Her şey iyiyken güzelken tabiri caizse güllük gülistanlıkken yanımızda olan çok olur . Böylesi zamanlarda yanımızdan eksik olmayan insanlar vardır . Esas dostluklar ise zor zamanlarda belli olur . İhtiyacımız olduğunda, sıkıntıya düştüğümüzde bizi yalnız bırakmayan insanlar gerçek dostlarımızdır .

Dostluk başka, alış veriş başka

Ticaret menfaati gerektirir . Alış veriş yapan insanlar mutlaka kendi çıkarlarını gözetmek durumundadır . Bir insan dostu ile alış veriş yaptığında ondan mümkün olanın dışında bir fedakarlık beklememelidir . Çünkü dost olmak demek kendi çıkarlarını bir kenara bırakıp sürekli fedakarlık yapmak değildir .

Dost acı söyler

Dostlar bir birlerinin iyiliğini ister . Gerçek dost karşısındaki insanın güceneceğini kırılacağını bilse bile onun hatalarını , yanışlarını , kusurlarını ona söylemekten çekinmez . Çünkü güceneceğini bilse bile onun zarar görmesine razı olmaz . Belki onun eleştirileri bizi üzer ama o küseceğimizi bilse bile bizim iyiliğimiz için doğru olduğuna inandığı şeyleri söylemekten çekinmez .

Ayıpsız yâr (dost) arayan, yârsız (dostsuz) kalır.

kusur , hata , yanlış gibi kavramlar insan olmanın gereğidir . Yani hatalarımızla, kusurlarımızla biz insan oluruz . Hiçbir hatası olmayan , insan olamaz . Bu yüzden birisi ile dostluk , arkadaşlık kurmak istiyorsak onun doğrularını kabullendiğimiz gibi yanlışları olabileceğini de kabullenmeliyiz . Yani insanları bir bütün olarak kabullenmeliyiz . Mükemmel insanı aramaya kalkarsak hiç kimse ile dostluk kurmamız mümkün olmaz .

Yoldan kal, yoldaştan kalma

İnsan çıktığı yolda kazaya uğrayabilir . Bu yalnızca yolculuk manasında değildir . Bir karar vermişizdir ya da bir işe başlamaya karar vermişizdir . Bu yolda sıkıntılar yaşayabiliriz , çaresizliğe düşebiliriz . Eğer bize yardımcı olacak dostlarımız varsa içine düştüğümüz zorluktan kurtulabiliriz . Yani yolda kalmak sıkıntı değil yolda kaldığımızda yanımızda olabilecek arkadaşlarımızın bulunmaması asıl sıkıntıdır .

Üzüm üzüme baka baka kararır

Birisiyle uzun zaman geçirdiğimizde onun bazı özelliklerinden etkilenmeye başlarız . Bu kaçınılmaz bir durumdur . Aynı ortamda uzun süre yaşayan insanların huyları bir birine geçer . Yardımsever , dürüst insanlarla arkadaşlık edenler yardımseverliği , dürüstlüğü öğrenir ; yalancı , sahtekar insanlarla arkadaşlık edenler yalancılığı , sahtekarlığı öğrenir . Bu yüzden kimlerle arkadaşlık ettiğimize çok dikkat etmeliyiz .

Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu, koyunu) kurt kapar (yer).

İnsanlar bir gruba ait olma ihtiyacı hissederler ve ait olduğu grubun yardımıyla hayatlarını daha kolay sürdürürler . Ancak kendini çevreden ve arkadaşlarından soyutlayıp kendi başına hareket etmeye çalışanlar muhakkak zarara uğrar . Çünkü birlik içinde olanlar güçlü olur , yalnız kalanlar zayıf düşer .

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

İnsan arkadaşlık , dostluk kurduğu kişilerden etkilenir . Ahlaklı , çalışkan insanlarla arkadaşlık kuran onun gibi olur ; yanlış yolda gidenlerle arkadaşlık kuranlar da onunla birlikte felakete sürüklenir .

Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar).

Huyu , karakteri kötü insanlarla dostluk kurmanın sonu onun gibi olmaktır . Çünkü kişi kiminle beraberse onun gibi olur çıkar . Çevresi hırsızlarla dolu birinin tertemiz kalması çok zordur her halde .

Kötü söyleme eşine, ağu katar aşına

İnsan yakınındaki dostlarına ,arkadaşlarına , ailesine elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalışmalıdır . Aksi şekilde davranırsa neticede karşıdaki insandır ve bir yerden sonra sabrı taşar ve o da daha büyük kötülük yapmaya çalışır .

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur

İnsan vefa , dostluk gibi çok güzel duygulara sahip bir varlıktır ve bu özellikleri onu dağ , taş gibi cansız varlıklardan farklı kılar . Bu yüzden kişi sevdiği , saydığı insanla ne kadar uzak olursa olsun gün gelir onunla buluşma imkanını bulur .

Can canın yoldaşıdır

İnsan toplumsal bir varlıktır ve yalnız başına yaşayamaz . Sevincini , mutluluğu paylaşmak istediği gibi derlerini de döküp rahatlayacağı dostlar arar .

Bir selâm bin hatır yapar

Selam dinimizin bir emridir ve en güzel iyi dilek göstergesidir . Bu yüzden dostlarımızla , arkadaşlarımızla , tanıdıklarımızla ve tanımadıklarımızla selamlaşarak aramızda bir muhabbet köprüsü kurmalıyız .

Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla

İnsan kendine yakın gördüğü , huyunu karakterini beğendiği , kendine denk hissettiği insanlarla dostluk kurar .

Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz).

İnsanın canı baki değildir . Gün gelir , vade dolar canımızı veririz . Misafirler de böyledir . Evimize gelen insan kalıcı değildir , bir müddet sonra kalkar gider . Bu sebeple misafir gelince onu yük olarak görmemeli , gönlünü hoş tutmaya çalışmalıdır .

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

Kişinin arkadaşı onun aynası gibidir . Yani bir insanın hal ve hareketlerine bakıp onun dostlarının nasıl olduğunu az çok tahmin edebiliriz . Bu sebeple arkadaşlık kurduğumuz insanların bizi de yansıttığını unutmamalı ve arkadaşlarımızı buna göre seçmeliyiz .


Birlik ve Beraberlik İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme