Türk Toplumu İçin Atatürk'ün Önemi İle İlgili Kompozisyon

Atatürk başka ülkelerin manda ve himayesi altında yaşama fikirlerinin konuşulduğu, ülkenin her tarafında düşman postallarının dolaştığı bir ortamda ortaya çıkarak Türk halkını etrafında toplamış ve istenildiği zaman böylesi bir ortamda bile nelerin yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Onun bu başarıları hem Türk halkının kalbinde ayrı bir yer elde etmesini hem de tüm dünyanın saygısını kazanmasını sağlamıştır.
Atatürk toplumun her kesimini kucaklamış ve her alanda sihirli dokunuşlar yapmış bir liderdir. Ülkemize modern tarım aletlerini getirerek tarımsal alanda bir kalkınma sağlamıştır. Tarımsal kalkınma ve çiftçilerin üzerindeki vergi yükünün kalkması Türk köylüsünü gerçek manada "milletin efendisi" haline getirmiştir.
Sınıflara girerek bizzat ders anlatan, gördüğü eksiklikler karşısında çalışma masasının başına oturup der kitabı kaleme alan Atatürk okuma yazma bilmeyen bir milletin tüm fertlerini eğitim öğretim seferberliğine dahil etmiştir. Eğitime çok büyük önem veren Atatürk memleketin her köşesinde her alanda eğitim veren okullar açarak bilinçli ve kültürlü nesiller yetişmesine öncülük etmiştir.
Atatürk'ün Türk toplumuna kazandırdığı en büyük eserlerden biri de Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'i Türk halkının karakterine en uygun yönetim biçimi olarak tanıtan Atatürk Cumhuriyet rejimi ile birlikte Türk halkının yönetime ortak olmasını ve halkın kendi istediği idarecileri kendilerinin belirlemesini sağlamıştır.
Atatürk bu inkılapları yapan büyük bir devlet adamı olmasının yanı sıra askeri alanda da gerçek bir dehaydı. Savaşı hiç sevmeyen Atatürk gerektiği zaman ise milletinin onurunu korumak için canını verebilecek kadar güçlü bir savaşçıydı.
Atatürk'ün sayfalara sığmayacak icraatları ve inkılapları onun Türk toplumu için ne kadar önemli ve değerli bir insan olmasının en büyük kanıtıdır.

1 yorum:

Deneme