" Kurumlar Olmasaydı " Konulu Kompozisyon

      Toplum içerisinde halka hizmet etmek amacıyla kurulmuş çok sayda kurum vardır . Bu kurumlara örnek olarak eğitim kurumları , sağlık kurumları ve sosyal yardımlaşma gibi kurumları verebiliriz .

     Kurumlar faaliyet alanlarına göre toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılarlar . Eğitim kurumları çocuklar ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında önemli bir etkiye sahipken sağlık kurumları hastalıklardan uzak sağlıklı bir toplum olmamız için çalışmalar yaparlar . Sosyal kurumlar ise maddi açıdan yetersiz insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet gösterirler .

     Eğitim kurumlarının olmadığını düşünelim . Toplum cehalet içerisinde kalır , halk bilinçlenemezdi . Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan meslek dallarında uzman kişiler yetiştirilemezdi . Sanayi , tarım , ticaret vb. her alanda büyük sorunlarla yüz yüze kalırdık .

     Sağlık kurumları olmasaydı halk çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalırdı . Hastalıklar halkın sağlığını tehdit eder ve gittikçe daha da yayılırdı . Bu sebeple sağlık kurumlarına olan ihtiyaç her zaman vardır .


    Yardım kuruluşları da toplumun önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır . Toplumdaki maddi açıdan zayıf insanlar bu kurumlar sayesinde gerekli yardımı görür ve ihtiyaçlarını karşılar . Bu kurumlara yardımcı olanlarla bu kurumlardan yardım görenler arasında muhabbet artar . Evsiz olan bir lokma ekmeğe muhtaç olan insanlar bu kurumlar sayesinde yaşamlarını sürdürürler . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme