Rapor Nedir ?

 Özet : Rapor nedir, rapor nasıl yazılır , raporun bölümleri nelerdir , rapor çeşitleri nelerdir, rapor örnekleri

    Bir konu ya da sorunu araştırmakla görevlendirilen kiş tarafında araştırma görevini veren kurum ya da kişiye yazılan resmi inceleme yazılarına rapor denir . Raporlar sözlü oduğu gibi yazılı olarak da bir makama ya da kurula sunulabilir .

Bir raporun hazırlanma ve sunulma  aşamaları şunlardır :

1. Konu : Rapor yazılacak konunun belirlenmesi ve sınırlandırılması gerekmektedir . Mesela milli eğitim müdürü bir okul müdüründen okulun temizliği ile ilgili bir rapor istemiş olsun. Raporun konusu okulun temizliği olarak sınırlandırılmalıdır . Diğer hususlara girilmemelidir .

2. Bilgi Toplama : Raporu hazırlayan kişi raporun konusu ile ilgili tüm bilgileri toplar . Bunun için konu ile alakalı kaynaklara başvurarak notlar alır . Bu kaynaklar içerisinde kitap , dergi vb kaynaklar , konu ile ilgili kişiler gibi kaynaklar olabilir . Bilgi toplama aşaması konu ile ilgili gerekli tüm kaynaklar tamamlanıp notlar alınıncaya kadar devam eder .

3. Planlama ve Yazma : Kaynaklardan toplanan bilgiler raporu hazırlayacak kişi tarafından incelenir ve değerlendirilir. Bu aşamadan sonra bilgiler oluş sırasına ya da mantıksal sıralamaya göre düzenlenir .

4. Planlama : Plan düşünce yazılarındaki planla aynıdır . Rapor planı şu şekildedir :

a . Başlık : Raporun başlığı konuyu kapsayacak şekilde büyük harflerle yazılır .
b . Giriş : Giriş bölümünde raporun konusu ile alakalı bilgiler verilir .
c. Gelişme : Bu bölümde konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar belgelere dayanarak sıralanır . Bu belgeler daha sonra raporun sonunda ekler bölümünde verilir.
d. Sonuç Bölümü :  Bu ölümde yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonuçları açıklanır .

     Sonuç bölümünden sonra raporu yazanın adı soyadı , unvanı yazılır ve rapor imzalanır .

5. Ekler : Raporun sonuna ekler adı altında bir bölüm açılır ve dipnot kurallarına göre kullanılan kaynaklar ve eklar yazılır. Bu kaynaklar raporun sonuna konur .

Rapor Türleri Nelerdir ?

Raporlar yazılış amaçlarına göre şu şekilde gruplandırılabilir :

- Öğrenci Raporları
- Öğretmen Raporları
- Denetleyici Raporları
- Bilirkişi Raporları
- Müfettiş Raporları
- Doktor Raporları


Rapor Örneği

SİVAS DANİŞMENT ORTAOKULU KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

    Sivas Danişment Ortaokulu Kültür Edebiyat Kulübü 2015 - 2016 eğitim öğretim yılının 1. döneminde aşağıdaki çalışmaları yapmıştır .

1. Sosyal kulüp yönetmeliğine göre yıllık çalışma planı hazırlanmıştır .
2. Dönem içerisinde yapılacak etkinlikler belirlenmiştir .
3. Kulüp yönetim ve denetleme kurulları oluşturulmuştur .
4. Kulübümüzle ilgili kutlama ve anma günleri gerçekleştirlmiş ve okul gazete aylık olarak hazırlanmıştır .
5 . Diğer kulüplerle işbirliği içerisinde anma ve kutlama programları gerçekleştirlmiştir .
6. Resmi yazılarda belirtilen yarışmalara katılım sağlanmıştır .

     1. dönemde yapılan çalışmalar yukarıdaki şekildedir . Bilgilerinize arz ederim .

                                                                                              Kültür Edebiyat Kulübü Rehber                                                                                                                       Öğretmeni0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme