Ortamları Uygun Şekilde Aydınlatmanın Göz Sağlığı Açısından Önemi Nedir ?

Doğru aydınlatmanın göz sağlığına olan katkılarına geçmeden önce doğru aydınlatmanın temel şartlarının  ne olduğunu irdelemekte yarar var. Doğru aydınlatma yalnızca sağlığı değil tasarruf, verimlilik, israf ve ışık kirliliği vb.  çoğu konuyu ilgilendirmektedir . Doğru aydınlatmayı açıklamak gerekirse,  ışığın arzulanan hedeflere tam verimle, en az enerjiyle ve en sağlıklı bir biçimde kullanılmasıdır. Doğru aydınlatmayı dış aydınlatma (ya da cadde aydınlatması) ve iç aydınlatma (ya da ev, büro aydınlatması) şeklinde 2 farklı biçimde incelemeliyiz.
Dış aydınlatma konusunu incelediğimizde, çoğu mevcut aydınlatma sistemleri genellikle  gökyüzünü aydınlatıyor ve bu ışığın yetersiz ve israf edilen bir biçimde kullanılmasına neden oluyor. İstenilen kadar aydınlatamayan bu sistemler karanlıkta insan gözünü daha çok yorarak ve rahatsız ederek göz sağlığı bakımından olumsuzluklar oluşturabilmektedir . Bu sebeple dış mekanlarda lambalar, lambanın bulunduğu konumdan daha yukarı ışık yayılmayacak biçimde perdelenmelidir. Bu sayede  ışığın yansıması ile daha çok ve parlak aydınlatma sağlanabilir. Eğer dış aydınlatma doğru bir biçimde yapılırsa göz sağlığına katkılarının yanında ;

►Daha düşük  enerji harcanır.
►Daha net bir gece görüşü olur .
►İnsanlar kendini daha güvende hisseder .

İç aydınlatma ya da kapalı alan aydınlatmasını irdelediğimizde , yanlış aydınlatmanın göz sağlığını daha fazla ve hızlı etkilemesi kesindir . Direkt biçimde gözün ışığa maruz kalması , ışığın hatalı  yönlendirilmesi ve konumlandırılmasıyla göz sağlığını tehdit etmektedir . Hatalı aydınlatma yüzünden , göz kuruluğu, baş ağrısı , göz yorgunlukları ve görme sorunları oluşuyor . Uzmanlara göre, yeterli ışığın ve ışığa göre doğru oturuşun önemli olduğu aydınlatma biçiminde; ışığın sol omuzumuz üzerinden gelmesine, ışığın karşımızdan doğrudan gelmemesine ve lambaya olan mesafeyi doğru ayarlamaya özen göstermek gerekiyor. Bunun yanında  şayet ortamda bilgisayar kullanılıyorsa, oda ışığının bilgisayar ekran ışığına uyumlu olması ve yüksek bir parlaklık olmaması lazım . Aksi halde , gözler olması gerekenden çabuk yorulmaya başlar  ve baş ağrılarına neden olabiliyor. 
Özellikle ufak, kapalı yerlerde , gözü yormayan, ruhsal ahengi artıran, kullanım maksadına göre seçilmiş lamba ve armatürler doğru aydınlatmanın parçalarıdır . Fakat bu tür kolay değerlendirmeleri ve değişiklikleri uygulamamak , göz sağlığında; 

- kaşıntı
- göz yaşarması
- gözlerin ahenk ve konverjans kabiliyetinin azalması
- Baş ağrısı, renk yanılgıları gibi sorunları ortaya çıkaracaktır . 

Netice olarak, yaşanılan  mekanlarda ve ortamlarda doğru aydınlatmayı sağlayabilmek ve sağlık açısından başta göz sağlığını muhafaza edebilmek adına doğru bir aydınlatma oluşturmak  için;

- Aydınlık düzeyi
- Işık ve gölgenin yönü
- Işığın eşit dağılımı
- Işıktan faydalanma
- Işığın rengi
- Lamba ve armatür çeşidine dikkat etmek gerekir. 


1 yorum:

Deneme