Orta Asya Türk Devletlerinde Göçebe Yaşamın Etkileri Nelerdir ?

Türkler Orta Asya'da " Atlı Nomad Kültürü " ya da " Bozkır Kültürü " de denen göçebe bir hayat yaşamıştır . Bu yaşam tarzını kolaylaştıran en önemli unsur Türklerin " atı " evcilleştirmesi olmuştur . Göçebe yaşamın Türkler üzerindeki etkileri şunlar olmuştur :

- Göçebelik sebebiyle verilen cezalar ya ölüm şeklinde olmuş ya da kısa süreli olmuştur .

- Ekonomik olarak hayvancılığa dayalı ürünler satılırken tarıma dayalı ürünler satın alınmıştır .

- Toprak mülkiyeti kavramı gelişmemiştir . Bu yüzden sermayeye bağlı bir sosyal sınıflaşma oluşmamıştır .

- Göçebe hayat sanat ve edebiyat alanında etkisini göstermiştir . Yazılı kaynaklar pek fazla gelişmemişken sözlü edebiyat gelişmiştir .

- İnançlar üzerinde de göçebeliğin etkisi olmuştur . Doğa ile kavramlar kutsallaştırılmıştır .

- Göçebe yaşam sebebiyle Türkler dünyanın birçok yerine dağılmıştır . Bu durum Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır .

- Mimari çok fazla gelişememiştir . Bunun yerine çadır yapma sanatı ve dokumacılık gibi sanatlar gelişmiştir .

- Göçebe yaşam kültür ve uygarlık gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir .

- Göçebe yaşam toplumsal dayanışma bilincinin artmasını sağlamıştır .

- Göçebe hayat sebebiyle devlet boylar federasyonu şeklinde örgütlenmek durumunda kalmıştır .

4 yorum:

Deneme