Hatay Cumhuriyeti

Hatay Sorunu

20. yüzyılın ilk çeyreği Osmanlı Devleti’nin hasta adam olarak nitelendirildiği ve paylaşım planlarının yapıldığı bir dönemdi. 1. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’ni oluşturan İngiltere Ve Fransa Osmanlı Devleti’nin paylaşımı konusunda en büyük payı alan iki devletti. Fransa savaş sırasında imzalanan gizli anlaşmalardan olan Sces Picot anlaşmasında Suriye topraklarını kendine almış ve savaş bitimiylede bu topraklara yerleşmiştir. 1921 yılında Fransızlarla yapılan Ankara anlaşması ile güney sınırı çizilmiş, Hatay bölgesi için özel bir yönetim kurulması şartıyla Fransa’ya bırakılmıştır.

Hatay Devleti’nin Kuruluşu

Fransızlarla yapılan anlaşma gereği Hatay’da özel bir yönetim kurulması kararlaştırılmıştı. Çeşitli sebeplerle başarısız olan birkaç seçim denemesinden sonra 22 Temmuz 1938 yılında yapılan seçimler sonucunda 40 milletvekili olan Hatay Devleti meclisi kuruldu. Meclis üyelerinin 22’si Türk, 9’u Alevi, 5 üye Ermeni, 2 üye Arap, 2 üye de Ortadoks Rumlardan oluşuyordu. Seçimler sonucunda 2 Eylül 1938 tarihinde Hatay meclisi ilk kez toplanmış ve fiilen kurulmuş oldu. Milletvekillerinin Türk olmayan üyelerinin de yeminlerini Türkçe etmeleri Hatay’ın geleceği hakkında ipuçları vermiştir. Hatay Devleti’nin Devlet Başkanı olarak Tayfur Sökmen, başbakan olarak ise Abdurrahman Melek seçilmiştir. Sonraki dönemde resmi dil olarak Türkçe seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti anayasası aynen alınmış, çalışanların maaşlarının Türk parası olarak ödenmesi kararlaştırılarak Hatay devleti aşama aşama Türkiye’ye yaklaşmıştır. 28 Haziran 1939 yılında yapılan son toplantıyla Hatay meclisi Türkiye’ye katılma kararı almıştır.  

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme