Yazma Ödevi ve Türleri

YAZMA ÖDEVİ 

Yazma çalışmalarının öğrencilerin o türden ,ayrıca yapacakları ödevle sonuçlanmalıdır. Çeşitli konular seçilerek verilecek ödevlerin niteliklerini şöyle açıklayabiliriz( Göğüş,1978):
Eğitimde genel anlamıyla yazılı ödev ,vazgeçilmez bir yetiştirme yoludur. Öğrenci ,ödev yaparken kendi kendinedir. Yazdığından yaptığından özgür olmakla birlikte sorumluluk da duyar; öğrendiklerini düşündüklerini uygulamakta ,yazmaktadır;bu sırada eksik ,yanlış ,belirsiz bilgilerini anlar ,bunları tamamlamak ,durulaştırmak gereğini duyar;düşünür, seçer, ;böylece girişim atılım içindedir,etkindir.
Yazılı ödev ,yazma çalışmaları için temel bir etkinliktir. Yazma becerisi ,bütün ana dili becerileri gibi ,yazma etkinliği yapılmadan öğrenilemez. Yazılı ödevler , açıklanan nitelikleriyle öğretmenlere öğrencilerin kişisel bilgi çözüm ,düşünüş, birleştirme ,anlatım, sunuş yeteneklerini gösteren çalıştırmalardır.
Yazılı ödevlerde amaç ; alıştırma, gözlem,ve inceleme düşünme ve değerlendirme ,imgelem ve yaratıcılık yeteneği kazandırtmaktır. Bunları da vereceğimiz ödevlerin türlerine göre gerçekleştiririz.

Yazma ödevlerine konu seçmekte çok önemlidir. Öğrencilere konu seçerken ; "çocukların yaş, cinsiyet,zeka ve kültür düzeylerine uygun ,zevk ve ilgi duyabilecekleri konuları seçerek, onların ; yazmaya karşı duydukları çekingenlik,korku vb. duygularını yenmelerine; bu alanda taşıdıkları yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak" amaçları göz önünde bulundurulmalıdır.
Yazma ödevlerine konu seçerken öğretmenlerin şu ilkeleri göz önüne almaları tavsiye edilir (Göğüş,1978):
-Konu öğrencinin yaşantısından ve ,deneylerinden seçilmelidir .
-Konu öğrencinin ilgisini çekmelidir.
-Konu öğrencinin ruhsal gelişim düzeyine uygun olmalıdır.
-Geniş incelemeyi gerektiren konular verilmemelidir.
-Sınıfın düzeyi göz önüne alınarak konunun işlenecek yönleri belirlenmelidir.
-Konular bir gereksinmeyi karşılamalıdır.
-Konular somutlaştırılmalıdır.
-Konular çeşitlendirilmelidir.

YAZMA ÖDEVİ TÜRLERİ

            Öğrencilere yazmakta beceri kazandıracağımız türleri amaçlarına ve kapsamlarına göre üç grupta belirtebiliriz (Göğüş,1978);
1-İş Yazıları : insan ilişkileri ,günlük işler ve gereksinimler dolayısıyla yazılan yazılardır (mektup, telgraf, dilekçe vb. )
2- Bilgi ve Düşünce Yazıları: Bu yazılar ,çeşitli kaynaklardan edinilen bilgileri toplayıp sunan ,değerlendiren, açıklayan yazılardır.
3- Yaratıcı yazılar ; Konusu yazarınca bulunarak ,hayal gücü ,düzenleyim ve kişisel anlatımla ortaya konan yazılardır. Öykü ,roman ,anı ,gezi deneme ,şiir...bunlardandır.
            Öğretmen ödevleri öğrenci seviyesine ve belirtilen ilkeleri göz önüne alıp belirledikten sonra sınıfta bu ödevler üzerinde konuşarak ve tartışarak öğrencilerde bir izlenim oluşturulmalıdır. Yazma ödevlerin de öğretmen konunuz şudur demekle işi bitmiş olmamaktadır . bütün bunların dikkate alınması gereklidir
Alıntıdır................

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme