Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (N-Y)

"Y" HARFİ İLE EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 • Yalın-sade
 • Yan-taraf
 • Yanıt-cevap
 • Yapay-suni
 • Yapıt-eser
 • Yar-uçurum
 • Yaratık-mahluk
 • Yardımcı-muavin
 • Yargıç-hakim
 • Yarıyıl-sömestri
 • Yas-matem
 • Yasa-kanun
 • Yaş-ıslak
 • Yaşam-hayat-ömür
 • Yaşlı-ihtiyar
 • Yazı-ova
 • Yazım-imla
 • Yekün-toplam
 • Yel-rüzgar
 • Yerel-mahalli
 • Yetenek-kabiliyet
 • Yıl-sene
 • Yine-tekrar
 • Yitik-kayıp
 • Yoksul-fakir-fukara
 • Yöntem-metot
 • Yurt-vatan
 • Yüce-ulu
 • Yürek-kalp
 • Yüz-surat-sima-çehre
 • Yüzyıl-asır
 • Yemek-aş
 • "V" HARFİ İLE EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 • Vaka-olay
 • Vakit-zaman
 • Varlıklı-zengin
 • Vasıta-araç
 • Vatan-yurt-memleket
 • Vazife-görev
 • Vaziyet-durum-hal
 • Vesika-belge
 • Viraj-dönemeç
 • Vücut-gövde
 • Vilayet-il
 • Veteriner-baytar

 • "Ü" HARFİ EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 • Ümit-umut
 • Ünlü-meşhur
 • Ürün-mahsul
 • Üye-aza
 • Ülke-diyar-memleket
 • Ülkü-ideal
 • Üleş-pay
 • Ürem-faiz
 • "U" HARFİ EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 • Uçurum-yar
 • Ufak-küçük
 • Uğraş-iş
 • Ulu-yüce
 • Ulus-millet
 • Umumi-genel
 • Umut-ümit
 • Unsur-öğe-eleman
 • Us-akıl
 • Uyarı-ikaz
 • Uygar-medeni
 • Uyum-ahenk
 • Uzak-ırak
 • Uzay-feza
 • Uçak-tayyare
 • Usta-ehil
 • "T" HARFİ EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 • Tabii-doğal
 • Tabip-hekim-doktor
 • Talebe-öğrenci
 • Talih-şans
 • Tamir-onarım
 • Tane-adet
 • Tanık-şahit
 • Tanım-tarif
 • Tapınak-mabet
 • Taraf-yan
 • Tarım-ziraat
 • Tarif-tanım
 • Tasdik-onay
 • Tebrik-kutlama
 • Tecrübe-deney-yaşanmışlık
 • Tedbir-önlem
 • Teklif-öneri
 • Tekrar-yine
 • Temel-esas
 • Tercüme-çeviri
 • Tertip-düzen
 • Tesadüf-rastlantı
 • Tesir-etki
 • Toplum- cemiyet
 • Tören –merasim
 • Tuhaf-garip
 • Tutsak-esir
 • Tuvalet-hela-wc
 • Tüm-bütün
 • Tümör-ur
 • Tümce-cümle
 • Tren-şimendifer
 • Tartışma-münakaşa
 • "Ş" HARFİ EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 •  Şafak-tan
 • Şahıs-kişi-iye
 • Şahit-tanık
 • Şair-ozan
 • Şans-talih
 • Şark-doğu
 • Şart-koşul
 • Şayet-eğer
 • Şef-lider-önder
 • Şehir-kent
 • Şekil-biçim
 • Şen-neşeli
 • Şeref-onur
 • Şöhret-ün
 • Şuur-bilinç
 • Şüphe-kuşku
 • Şaka-latife
 • "S" HARFİ EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 •  Sade-yalın
 • Sağlık-sıhhat
 • Saha-alan
 • Sahil-kıyı
 • Saldırı-hücum
 • Samimi-içten
 • Sanayi-endüstri
 • Sandalye-iskemle
 • Savaş-harp
 • Saz-çalgı-bağlama
 • Sebep-neden
 • Sene-yıl
 • Sermaye-kapital-anapara
 • Serüven-macera
 • Sıçan-fare
 • Sıhhat-sağlık
 • Sır-giz
 • Sima-yüz
 • Siyah-kara
 • Siyaset-politika
 • Son-nihayet
 • Sonuç-netice
 • Sorun mesele
 • Soylu-asil
 • Sömestri-yarıyıl-ara tatil-15 tatil
 • Söylev-nutuk
 • Sözcük-kelime
 • Sulh-barış
 • Suni-yapay
 • Surat-yüz-çehre
 • Sürat-hız
 • Sürekli-devamlı
 • Sevinç-mutluluk
 • Sınıf-derslik
 • Sonbahar-güz
 • Sorumluluk-mesuliyet
 • Sözlük-lügat
 • Sınav-imtihan
 • "P" HARFİ EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 •  Pabuç-ayakkabı
 • Pasif-edilgen
 • Pinti-cimri
 • Pis-kirli
 • Politika-siyaset
 • "R" HARFİ EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 •  
 • Rağmen-karşın
 • Rastlantı-tesadüf
 • Rey-oy
 • Rutubet-nem
 • Rüya-düş
 • Rüzgar-yel
 • Problem-sorun
 • Rüştiye-ortaokul
 • "Ö" HARFİ EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 •  Öbek-grup
 • Öbür-diğer
 • Ödenti-aidat
 • Ödlek-korkak
 • Ödül-mükafat
 • Ödün-taviz
 • Öfke-hiddet
 • Öğe-unsur
 • Öğrenci-talebe
 • Öğrenim-tahsil
 • Öğüt-nasihat
 • Ömür-hayat-yaşam
 • Önce-evvel
 • Önder-lider
 • Önemli-mühim
 • Öneri-teklif
 • Önlem-tedbir
 • Örgüt-teşkilat
 • Örneğin-mesele
 • Örnek-misal
 • Öteki-diğeri
 • Ötürü-dolayı
 • Öykü-hikaye
 • Özel-hususi
 • Özen-itina
 • Özgün-orijinal
 • Özgür-hür
 • Özlem-hasret
 • "O" HARFİ EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 •  Okul-mektep
 • Olanak-imkan
 • Olası-mümkün
 • Olay-vaka
 • Olumlu-müspet
 • Olumsuz-menfi
 • Onarım-tamir
 • Onay-tasdik
 • Onur-şeref
 • Oran-nispet
 • Otlak-mera
 • Oy-rey
 • Ozan-şair
 • "N" HARFİ EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

 •  Nadir-ender
 • Nakil-atama-taşıma
 • Nasihat-öğüt
 • Nebat-bitki
 • Neden-sebep
 • Nefes-soluk
 • Nehir-ırmak-dere
 • Nem-rutubet
 • Nesil-kuşak
 • Nesir-düzyazı
 • Neşe-sevinç
 • Netice-sonuç
 • Nispet-oran
 • Nitelik-kalite
 • Noksan-eksik
 • Numune-örnek
 • Nutuk-söylev
 • Nakit-para
 • Nakliyeci-taşımacı
 • Namzet-aday

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme