Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (M-I)

"M" İLE BAŞLAYAN EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER


 • Mabet-tapınak-Cami
 • Macera-serüven
 • Mafsal-eklem
 • Mağlup-yenik
 • Mahalli-yerel
 • Mahcup-utangaç
 • Mahluk- yaratık
 • Mahpushane-hapishane
 • Mahsul-ürün
 • Mana-anlam
 • Manzara-görünüm
 • Matbaa-basımevi
 • Matem-yas-sagu
 • Mebus-milletvekili
 • Mecbur-zorunlu
 • Mecmua-dergi
 • Medeni-uygar
 • Medeniyet-uygarlık
 • Mektep-okul
 • Melodi-ezgi
 • Menfaat-çıkar
 • Menfi-olumsuz
 • Menkul-taşınır
 • Meridyen-boylam
 • Mesafe-ara
 • Mesela-örneğin
 • Mesele-sorun
 • Mesken-konuk
 • Meslek-iş
 • Mesul-sorumlu
 • Mesut-mutlu
 • Meşhur-ünlü
 • Meşrubat-içecek
 • Mevcut-var
 • Meydan-alan
 • Millet-ulus
 • Milletvekili-mebus
 • Milli-ulusal
 • Misafir-konuk
 • Misal-örnek
 • Misli-katı
 • Muavin-yardımcı
 • Muharebe-savaş
 • Muhtelif-çeşitli
 • Muştu-müjde
 • Müessese-kurum-kuruluş
 • Mühim-önemli
 • Mükafat-ödül
 • Müsabaka-yarışma
 • Müsait-uygun
 • Müspet-olumlu
 • Müstahsil-üretici
 • Müstakil-bağımsız
 • Müşteri-alıcı
 • Merkep-eşek
 • Mani-engel
 • Mübarek-kutsal
 • Muallim-öğretmen
 • Mektup-name
 • Merasim-tören

 • "L" İLE BAŞLAYAN EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER


 • Laf-söz
 • Lahza-an
 • Lider-önder
 • Lisan-dil
 • Lüzumlu-gerekli
 • Lüzumsuz-gereksiz
 • Lal-dilsiz
 • Lama-deve
 • Lafazan-geveze

 • "K" İLE BAŞLAYAN EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER
 • Kabiliyet-yetenek
 • Kabus-karabasan
 • Kafa-baş
 • Kafi-yeter
 • Kafiye-uyak
 • Kalite-nitelik
 • Kalp-yürek
 • Kamu-halk
 • Kanıt-delil
 • Kapital-anamal-sermaye
 • Kanun-yasa
 • Kara-siyah
 • Karşın-rağmen
 • Karşıt-zıt
 • Kas-adale
 • Katı-sert
 • Kati-kesin
 • Kayıp-yitik
 • Keder-acı
 • Kelime –sözcük
 • Kenar-kıyı
 • Kent-şehir
 • Kere-defa-kez
 • Kesin- kati
 • Kırmızı-al
 • Kıyı-sahil
 • Kir-pislik
 • Kirli-pis
 • Kişi-şahıs
 • Kocaman-iri
 • Komedi-güldürü
 • Komik-gülünç
 • Kontrol-denetim
 • Konuk-misafir
 • Konut-ev
 • Koşul-şart
 • Kural-kaide
 • Kuruluş-müessese-kurum
 • Kuşku-şüphe
 • Kutsal-mukaddes
 • Kuvvet-güç
 • Kuzey-şimal
 • Küme-grup
 • Küs-dargın
 • Kılavuz-rehber
 • Kolay-basit

 "J" İLE BAŞLAYAN EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

. Jeoloji-yer bilimi

"İ" İLE BAŞLAYAN EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER


 • İcat-buluş
 • İç-dahil
 • İçten-samimi
 • İdare-yönetim
 • İhracat-dışsatım
 • İhtiyar-yaşlı
 • İhtiyaç-gereksinim
 • İkaz-uyarı
 • İktisat-ekonomi
 • İlave-ek
 • İlgeç-edat
 • İlgi-alaka
 • İlginç-enteresan
 • İlim-bilim
 • İmar-bayındır
 • İmkan-olanak
 • İsim-ad
 • İskemle-sandalye
 • İthalat-dışalım
 • İtibar-saygınlık
 • İtimat-güven
 • İtina-özen
 • İzah-açıklama
 • İdadi-lise
 • İlan-duyuru
 • İlişki-münasebet-temas
 • İmtihan-sınav

 • "I" İLE BAŞLAYAN EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER
 • Ilıca-kaplıca
 • Irak-uzak
 • Irgat-rençber
 • Irk-soy
 • Ira- karakter
 • Irmak-nehir

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme