Yaşasın Cumhuriyet

Kaybolan zamanın içerisinde yeni bir başlangıç yapmaktır Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sömürge devletlerin boyunduruğuna engel olup yeni bir dirişin adıdır cumhuriyet. Çanakkalede bir milletin top yekün tek vücut olması, kafkas cephesinde halkın umudu ve  doğan güneşin en güzel sabahıdır cumhuriyet.

Öncelikle cumhuriyet ne diyecek olursak; Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönettiği, halkın yönetime ortak olduğu bir yönetim şeklidir. Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde kullanılır. Bugün medeni olarak kabul ettiğimiz ülkelerin vazgeçilmez yönetim biçimidir. İşte bunun farkında olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk meclisi toplayarak 29 Ekim 1923 te cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile yetinmeyen Atatürk cumhuriyetçilik ilkesinin gereği olarak cumhuriyeti yaşatmak ve güçlendirmek amacıyla bir çok inkilap yapmıştır. Örneğin;  Tbmm’nin açılarak halkın yönetime katılması, 1921 Anayası ile 1924 anayasasının meclis tarafındankabul edilmesi. Cumhuriyet rejiminin ve demokrasının gereği olan çok prtili hayata geçiş.Halifeliğin kaldırıması ile rejime karşı oluşacak tehditin kaldırılması. Gibi birçok inklap yapmıştır.

Mustafa Kemal'in zor şartlar ile kurduğu cumhuriyet ve bu cumhuriyeti yaşatmak amacıyla yaptığı inkılaplara sıkı sıkı sarılmalı ve halkın yönetime olan ortaklığını pekiştirmeliyiz. Bizlere düşen görev ulu önderin izinden giderik onun gösterdiği hedeflere ulaşmaktır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme