Osmanlının Kısa Sürede Beylikten Devlete Geçmesinin Sebepleri

OSMANLILARIN KISA SÜREDE BEYLİKTEN DEVLETE GEÇMESİNİN SEBEPLERİ

Türkiye Selçuklu Devleti Moğol istilası ve iç karışıklıklar gibi sebeplerle zayıflamaya başlayınca Anadolu’da bir çok Türk Beylikleri  ortaya çıkmıştı. Karamanoğulları,Candaroğulları,Germiyanoğulları,Menteşeoğulları,Saruhanoğulları,
Karesioğulları vb. bu beylikler içerisinde Söğüt veDomaniç civarını yurt olarak tutmuş olan Kayı boyunun başına başlangıçta Ertuğrul bey daha sonra ise Osman bey geçmiştir. Zaten Kayıların müstakil bir devlet olarak ortaya çıkış tarihi konusunda farklı görüşler olsa da 1299 tarihi Osmanlı Tarihinin tartışmasız en büyük otoritesi Prof. Dr Halil İnalcık tarafından ortaya konmuştur.

Bu kısa girişten sonra bu yazımızda yukarda isimlerini zikrettiğimiz diğer Türk Beylikleri arasında Osmanların kısa sürede büyük bir güç olarak ortaya çıkmasını maddeler halinde ortaya koymaya çalışacağız ;

1 COĞRAFİ KONUM
Kayı boyunun yerleştiği coğrafyanın  Batıya yani Bizans’a doğru ilerlemeye elverişli bir konumda olması. İç karışıklıklar ile uğraşan Bizans’a karşı mücadele etmek ve toprak kazanmak Osmanlı Beyliğinin büyümesine önemli katkı sağlamıştır
2 YETENEKLİ PADİŞAHLAR VE DEVLET ADAMLARININ OLMASI
Osman Bey’den başlayarak kuruluş devri padişahlarının hepsi yetenekli ve gayretli kişilerden oluşuyordu. Bu yetenekli padişahların yanı sıra gayretli ve yetenekli devlet adamlarını söylemeliyiz.
3.TÜRK BEYLİKLERİNDEN DESTEK GÖRÜLMESİ
Türk Beylikleri arasında Anadolu’nun yeni hakimi olmak için elbette rekabetve mücadele vardı ancak  Bizansa karşı gaza ve cihad anlayışı ile ilerleyen Osmanlılara karşı Türk Beyliklerinden destek gelmiştir.
4.Adaletli ve Hoşgörülü Yönetim
Osmanlı Beyliği fethettiği topraklarda adil ve hoşgörülü bir yönetim sergilemiş bu durumda Osmanlı’nın oralarda kalıcı olmasını sağlamıştır.
  1. İskan Siyaseti
İskan kelime anlamı olarak ‘yerleşmek’ demektir. Osmanlı Devleti Balkanlara geçtikten sonra sadece toprak almakla yetinmemiş fethettiği topraklara Anadolu’dan getirdiği Türkleri yerleştirerek Balkanları Türkleştirmiştir. Yani sadece toprak almakla kalmamış aldığı topraklara han, hamam, cami, medrese, imarethane, şifahane gibi sosyal tesisler inşat etmiş kısaca bu toprakları şenlendirmiş , yurt edinmiştir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme