Türkçe'nin Gücü Kitap İncelemesi


"Türkçenin Gücü"  Kitap İncelemesi 

KİTABIN ADI         : Türkçenin Gücü

KİTABIN YAZARI : Doğan AKSAN

BASIM BİLGİLERİ: Bilgi Yayıncılık, Ekim-1993

KİTABIN KONUSU
VE İÇERİĞİ              : 

Kitap Türkçenin asırlar boyu birikerek günümüze kadar ulaşmış bulunan zengin söz varlığını inceleyerek okuyucuya tanıtıyor. Deyimlerimizin, atasözlerimizin, benzetmelerimizin, somutlaştırmalarımızın, ad aktarmalarımızın çok çeşitli oluşunu anlatıyor. Söz varlıklarımızla (atasözleri, deyimler, maniler vb.) ilgili Eski Türkçede, Anadolu ağızlarında ve ortak yazı dilimizde kullanılan örnekler veriliyor.

           atasözlerimiz, deyimlerimiz vb. yanında kalıplaşmış sözlerimizden - dualar, beddualar, bilmecelerimiz ve manilerimizden de çok sayıda örnek veriliyor. yazar bu sözlerin halk dehasının ürünü olduğunu ve benzetmeler, somutlaştırmalar, aktarmalarla (doğadan insana, insandan doğaya) oluşturulduğunu yazıyor. Kitapta örnekler verilirken farklı yöre ve bölgelerdeki değişik kullanılışları ve anlamları da anlatılıyor.


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme