İletişim Formu

Sanatsal Metinlerle Öğretici Metinler Arasındaki Farklar

Sanat Metinleriyle Öğretici Metinler Arasındaki Farklar
  • Sanatsal metinlerde okuyucuya estetik bir zevk kazandırma amacı güdülürken öğretici metinlerde bilgi kazandırma amacı vardır.
  • Sanatsal metinlerde gerçeklik bir kurgu içerisinde anlatılır ya da tamamen hayal ürünü olaylar anlatılırken öğretici metinlerden anlatılanlar tamamen gerçektir.
  • Sanatsal metinlerde öznellik ön planda iken öğretici metinlerde nesnellik ön plandadır.
  • Sanatsal metinler öznel duygular ifade ettiği için değişikliklere açıktır ancak öğretici metinlerde değişiklik yapılamaz.

  • Sanatsal metinlerde yer alan kelimelere gerçek anlamının yanı sıra mecaz ve yan anlamları da yüklenebilir ancak öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamlarındadır.
  • Sanatsal metinlerde öyküleyici ve betimleyici anlatım ön plana çıkarken öğretici metinlerde açıklayıcı anlatım ağırlıklıdır.
  • Sanatsal metinlerde üslup çok önemlidir ve sanatlı bir dil kullanılır ancak öğretici metinlerde üslup ikinci planda olduğu için resmi ve sade bir dil kullanılır.
  • Sanatsal metinlerde söz sanatlarına sıkça yer verilirken öğretici metinlerde söz sanatlarına pek rastlanılmaz.
  • Sanatsal metinlerde dilin sanatsal işlevi kullanılırken öğretici metinlerde dilin göndergesel işlevi kullanılmaktadır.

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.