Sanatsal Metinlerle Öğretici Metinler Arasındaki Farklar

Sanat Metinleriyle Öğretici Metinler Arasındaki Farklar
  • Sanatsal metinlerde okuyucuya estetik bir zevk kazandırma amacı güdülürken öğretici metinlerde bilgi kazandırma amacı vardır.
  • Sanatsal metinlerde gerçeklik bir kurgu içerisinde anlatılır ya da tamamen hayal ürünü olaylar anlatılırken öğretici metinlerden anlatılanlar tamamen gerçektir.
  • Sanatsal metinlerde öznellik ön planda iken öğretici metinlerde nesnellik ön plandadır.
  • Sanatsal metinler öznel duygular ifade ettiği için değişikliklere açıktır ancak öğretici metinlerde değişiklik yapılamaz.

  • Sanatsal metinlerde yer alan kelimelere gerçek anlamının yanı sıra mecaz ve yan anlamları da yüklenebilir ancak öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamlarındadır.
  • Sanatsal metinlerde öyküleyici ve betimleyici anlatım ön plana çıkarken öğretici metinlerde açıklayıcı anlatım ağırlıklıdır.
  • Sanatsal metinlerde üslup çok önemlidir ve sanatlı bir dil kullanılır ancak öğretici metinlerde üslup ikinci planda olduğu için resmi ve sade bir dil kullanılır.
  • Sanatsal metinlerde söz sanatlarına sıkça yer verilirken öğretici metinlerde söz sanatlarına pek rastlanılmaz.
  • Sanatsal metinlerde dilin sanatsal işlevi kullanılırken öğretici metinlerde dilin göndergesel işlevi kullanılmaktadır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme